Raadslid Tahsin Bülbül.
Raadslid Tahsin Bülbül. Gemeente Amersfoort

Gemeente zoekt plek voor ‘eeuwigdurende grafrust’

Politiek

AMERSFOORT Een begraafplaats met ‘eeuwigdurende grafrust’ komt dichterbij. In eerste instantie op een deel van een bestaande begraafplaats, maar later misschien ook op een nieuwe lap grond. Deze zou de gemeente kunnen aankopen. Ambtenaren lieten aanvankelijk weten dat er geen grond beschikbaar is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Lucas Bolsius wil zich er toch voor inspannen.

Jeroen de Valk 

Dit bleek bij een bijeenkomst over dit onderwerp op vrijdagavond 15 oktober in de Moskee El Fath in de wijk Liendert. De islam schrijft voor dat gelovigen moeten kunnen rekenen op ‘eeuwige grafrust’. Aanwezig was raadslid Tahsin Bülbül, van de Amersfoortse DENK-fractie. Hij laat weten: ,,De bijeenkomst was goed bezocht. Er waren ongeveer veertig mensen: wijkbewoners en mensen van elders, islamitische en niet-islamitische burgers, enkele raadsleden en de burgemeester.’’

BOERENLAND Bülbül en anderen brachten daarbij naar voren dat een gemeente de plicht heeft om kerkelijke instanties te helpen bij het vinden van een passende begraafplaats. Het ziet ernaar uit dat Bolsius een onderzoek zal laten verrichten naar een geschikte plek om aan te kopen.

De gemeente bezit weinig eigen grond en moet veel gaan bouwen om de woningnood te lenigen. Maar, zo benadrukt Bülbül: ,,Een gemeente heeft vergaande instrumenten om grond te verwerven. Zo kan de stad een voorkeursrecht doen gelden bij het aankopen van perceel van een particulier. We wezen er ook op dat het boerenland kan verminderen teneinde de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Daarmee komt grond beschikbaar.’’ De avond was georganiseerd door een samenwerkingsverband van moskeeën. De organisatie had ook een advocaat uitgenodigd: een van de weinige juristen die zich hebben gespecialiseerd op dit onderwerp. 

NIET-MOSLIMS Bolsius zelf zei dat hij de ‘morele druk’ voelde om zich voor deze zaak in te spannen. Volgens Bülbül zal elke Amersfoorter een beroep kunnen doen op een begraafplaats met eeuwigdurende rust, ook niet-moslims. Denk aan Joden, die eveneens tegen het ruimen van graven zijn. De term ‘eeuwigdurend’, zo laat het raadslid desgevraagd weten, wordt in Amersfoort gedefinieerd als ‘zo lang de begraafplaats bestaat’.

Op de raadsvergadering van dinsdag 26 oktober bespreekt de Amersfoortse politiek de plannen om een deel van bestaande begraafplaatsen in te richten voor ‘grafrechten voor onbepaalde tijd’. Hiertoe moeten volgens Bülbül ‘enkel wat verordeningen’ worden gewijzigd. Het is waarschijnlijk dat de uitgestrekte begraafplaats Rusthof hiervoor in aanmerking komt. Al ligt Rusthof strikt genomen in Leusden.

advertentie
advertentie