Afbeelding
David de Vries

Stemmers unaniem eens over een autoluwe Stadsring tijdens mobiliteitsdebat

15 maart 2022 om 12:08 Verkeer en vervoer

AMERSFOORT Een autoluwe Stadsring en 30 km/uur als nieuwe norm in de stad. Tijdens het mobiliteitsdebat op 9 maart in de Observant werden deze onderwerpen en meer besproken. Walter Etty verzorgde de inleiding en zette de toon van het debat. ,,Ook in Amersfoort moet er iets veranderen als het gaat om de plaats van de auto in de stad. Onze stad loopt niet bepaald voorop als we kijken naar landelijke ontwikkelingen en trends bij het denken over mobiliteit.” 

De thema’s waar aan Etty refereert zijn het beperken van het aantal autokilometers, het terugdringen van de negatieve gezondheidseffecten van autoverkeer, het beoogde aantal woningen niet kunnen bouwen door de ruimte die auto’s nu innemen, het (onder andere) invoeren van 30 km/uur om het aantal verkeersdoden op nul te brengen en de leefbaarheid en toegankelijkheid centraal stellen bij gebruik/inrichting van de openbare ruimte.

HET DEBAT Tegen deze achtergrond discussieerden vertegenwoordigers van VVD, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en Amersfoort2014 met elkaar over het autoluw maken van de Stadsring, de emissie-loze distributie van goederen vanuit hubs (knooppunten) en het invoeren van 30 km/uur als maximumsnelheid in de stad. De Schutterzaal van De Observant zat vol, van alle stoelen was er nauwelijks een leeg. Daarnaast waren er veertig belangstellenden die het debat online volgden. 

RESULTATEN STEMMING Aanwezigen en volgers konden via Mentimeter online stemmen over de stellingen van het debat. De resultaten logen er niet om: de stemmers waren vrijwel unaniem vóór een autoluwe Stadsring, het invoeren van 30 km/uur als maximumsnelheid en de emissie-loze distributie van goederen vanuit hubs. Dat de meeste deelnemende partijen aan het debat best fietsvriendelijk waren – met nuanceverschillen over de invoering van maatregelen – was iets dat de Fietsersbond Amersfoort al concludeerden na hun analyse van de Amersfoortse verkiezingsprogramma’s. Daarin toonde met name de VVD zich terughoudend over thema’s als de autoluwe Stadsring en de invoering van de 30km/uur-norm. Maar tijdens het debat sprak ook deze partij zich duidelijk uit vóór de veiligheid van fietsers, en uiteindelijk ook over het voordeel van de fiets als het vervoersmiddel in de stad. Een klinkend resultaat van het debat is dat uiteindelijk alle deelnemende partijen zich eenduidig hebben uitgesproken voor het in een coalitieakkoord opnemen van stappen richting een autoluwe Stadsring - een deelresultaat waarmee de Fietsersbond Amersfoort voor nu tevreden is.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie