Afbeelding
Jacco van der Linden

Plan autoweg door de groengordel van het Soesterkwartier terzijde geschoven

20 juli 2020 om 17:30 Verkeer en vervoer

AMERSFOORT Het plan om een weg aan te leggen door de groengordel in de wijk Soesterkwartier lijkt niet meer door te gaan. Dat laat wethouder Hans Buijtelaar weten nadat hij meerdere gesprekken heeft gevoerd met belanghebbenden. Wel wordt gekeken naar andere oplossingen, want links of rechtsom; de rotonde bij De Nieuwe Poort moet veiliger. ,,Vanuit de wetenschap dat de te nemen maatregelen impactvol zijn voor de directe leefomgeving, hecht het college eraan om dit proces samen met de bewoners te doen."

door Jeroen van der Veer

De acties van onder andere Kerngroep Leefplezier 3812 zijn dus succesvol gebleken. Toen de plannen naar buiten kwamen dat de rotonde bij De Nieuwe Poort aangepakt moest worden, was iedereen enthousiast. Al jarenlang zien veel mensen dit als een horror-rotonde, maar toen duidelijk werd dat de groengordel in het Soesterkwartier hiervoor gebruikt moest worden, veranderde de stemming. 

Een doorgaande autoweg van de Amsterdamseweg naar het Soesterkwartier; dat was het plan. De weg zou ten koste gaan van het park aan de Dollardstraat en zorgen voor een aanzienlijke toename van het verkeer in de wijk. Buurtbewoners kwamen in opstand, lieten hun ongenoegen blijken en gingen het gesprek aan. 

Een achttal bijeenkomsten volgden en daarbij hoorde verantwoordelijke wethouder Hans Buijtelaar goede punten. ,,Het algemene beeld hierbij is dat inwoners begrip hebben voor maatregelen om de verkeersveiligheid van De Nieuwe Poort te verbeteren. Het voorstel tot nader onderzoek om – met het afsluiten van de Groningerstraat – te komen tot een nieuwe ontsluiting door de groengordel heeft geleid tot onbegrip en boosheid", laat Buijtelaar in een raadsinformatiebrief weten. 

In een van de vele gesprekken heeft Kerngroep Leefplezier 3812 (die bestaat uit bewoners in of rondom de Dollardstraat) aangegeven dat men geen doorkruising van de groengordel wil. Daarnaast werd het de gemeente duidelijk dat er in de wijk veel expertise aanwezig is die men wil aanbieden in het meedenken om tot een goede oplossing te komen. ,,Het college waardeert de constructieve handreiking van de Kerngroep Leefplezier 3812. We gaan graag op hun aanbod in om verder met hen de dialoog te voeren. Hierbij willen we gebruik maken van de bij inwoners aanwezige ervaring en expertise. Met deze ‘meedenkkracht’ van de wijk streven we naar een goede en gedragen oplossing voor de problematiek rondom De Nieuwe Poort."

,,Hierbij zien we dat de genoemde nieuwe ontsluiting Soesterkwartier door de groengordel in de weg zit om deze dialoog aan te gaan", gaat Buijtelaar verder. ,,Vanuit de wetenschap dat de te nemen maatregelen impactvol zijn voor de directe leefomgeving, hecht het college eraan om dit proces samen met de bewoners te doen. Daarom schuiven we de voorgestelde aanpassing van een ontsluiting die de groengordel doorkruist terzijde. Op deze wijze willen wij met open vizier na de zomer de verdere gesprekken met de inwoners een vervolg geven zodat de uiteindelijke uitkomsten ervan op zo veel mogelijk draagvlak kunnen rekenen."

Na de zomer zullen de verdere gesprekken met de betrokken partijen een vervolg krijgen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie