Een artist impression van De Nieuwe Poort als kruispunt, vanaf het noorden gezien.
Een artist impression van De Nieuwe Poort als kruispunt, vanaf het noorden gezien. Gemeente Amersfoort

Buurt woedend over plannen voor autoweg: 'Wij worden de dupe'

Politiek

AMERSFOORT Het Soesterkwartier komt in opstand. De gemeente is van plan een brede, doorgaande autoweg aan te leggen van de Amsterdamseweg naar het Soesterkwartier. De weg zou ten koste gaan van het park aan de Dollardstraat en zorgen voor een aanzienlijke toename van het verkeer in de wijk.

Er werd een actiegroep opgericht: Leefplezier3812, naar de postcode van de wijk. Wijkbewoner Michel Riemersma kwam onlangs inspreken bij de gemeenteraad. Hij ontving een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst, zo vertelde hij, maar pas op de avond zelf werd duidelijk waar het precies over ging. ,,Er lag een compleet uitgewerkt plan dat mijn buurt ingrijpend gaat veranderen. Als dit doorgaat, rijden er elke dag tienduizend auto’s door mijn straat. Een deel van het park moet wijken voor asfalt.’’

BIJEENKOMSTEN Om de buurtbewoners een stem te geven, vindt voor de zomer een serie van zeven bijeenkomsten plaats; één daarvan was op maandagavond 13 juli. Verkeerswethouder Hans Buijtelaar benadrukte daarbij dat de plannen ‘beslist niet in beton zijn gegoten’. Het zijn dus alleen nog plannen van verkeersdeskundigen, en het is juist de bedoeling dat wijkbewoners nu ‘input’ gaan leveren over zaken als leefbaarheid en het groen. Na de zomer worden de bijeenkomsten voortgezet.

LUCHTKWALITEIT Op het Facebookaccount van Leefplezier3812 was al te lezen: ,,Kunnen kinderen nog veilig fietsen en buiten spelen? Wat betekent dit voor de luchtkwaliteit in onze wijk? Wat gebeurt er met de historische, monumentale bomen in de Groengordel?’’ Het comité kreeg al op één punt gelijk: een aantal bomen dat volgens de gemeente níet monumentaal zou zijn, is dat bij nader inzien wel degelijk. Buijtelaar weet nog niet of dit gevolgen heeft voor de aan te leggen verbinding: ,,Dat is afhankelijk van het exacte tracé.’’

ROTONDE Projectleider Jeroen Ruitenbeek legde uit dat de geplande autoweg onderdeel is van een groot plan om de naburige rotonde De Nieuwe Poort te ontlasten. De rotonde is al zo’n tien jaar het toneel van aanrijdingen. In de komende jaren kan de drukte toenemen als gevolg van het grootschalige project Langs Eem en Spoor, dat voorziet in de bouw van drieduizend woningen. Een aantal ingrepen moet De Nieuwe Poort overzichtelijker en toekomstbestendig maken. De totale kosten lopen op tot maar liefst zo’n 23 miljoen en Buijtelaar heeft dat geld nog niet bij elkaar. Maar de werkzaamheden worden dan ook niet allemaal tegelijk uitgevoerd.

De rotonde wordt een kruising. De Groningerstraat wordt afgesloten van de rotonde en daarmee een doodlopende weg. Dat kan heel wat schelen, want volgens een onderzoek slaat veertig procent van het verkeer vanaf de Stadsring deze straat in.

PLANSCHADE Om de wijk toch bereikbaar te houden, is de nieuwe autoverbinding gepland. Die loopt vanaf de hoek van de Amsterdamseweg en de Geldersestraat, door de groengordel, tot de hoek van de Dollardstraat en de IJsselstraat. De nu nog rustige Dollardstraat wordt daarna een belangrijke verkeersader met wellicht tienduizend auto’s per etmaal. De Noordewierweg, even verderop, zou daarentegen autoluw kunnen worden.

Buijtelaar erkende: ,,Doordat een deel van de verkeersdruk wordt verplaatst, zal dit voorstel niet de leefbaarheid voor alle inwoners verbeteren, soms zelfs integendeel.’’ Hij zei vooraf tegen de krant dat gedupeerde huiseigenaren - indien dit aan de orde komt - een tegemoetkoming kunnen verwachten in de vorm van ‘planschade’, ofwel een bedrag dat de waardevermindering moet compenseren.

Het is absoluut niet de bedoeling om de overlast te verplaatsen naar uw buurt.

De projectleider legde uit dat er eerdere andere plannen waren om de rotonde aan te pakken. Een tweede tunnel bijvoorbeeld, van de Mondriaanlaan naar de Eemlaan. Dat plan werd afgeschoten, onder meer omdat er te weinig ruimte was en het vijftig miljoen zou gaan kosten. Daarna werd gekeken naar het aantal aftakkingen van de rotonde: dat waren er vijf en daarmee één teveel. Welke kon worden geschrapt? De Eemlaan bleek nodig voor de verbinding met De Nieuwe Stad, de Mondriaanlaan leidt naar het station, enzovoorts. Uiteindelijk bleef de Groningerstraat over; die aansluiting kon worden gemist, mits er een alternatieve route naar het Soesterkwartier werd gevonden.

'SCHANDALIG' Een bewoner vroeg of er voor de andere routes niet ook alternatieven waren. Die waren er zeker en werden door Ruitenbeek ook op een scherm getoond. Maar ze resulteerden in kronkelige wegen met nóg meer drukke plekken. Een andere bewoner informeerde naar het nieuwe stadhuis; dat zou vlakbij de rotonde komen en daarmee het nodige verkeer genereren. Buijtelaar beaamde dat, echter: ,,Als dat stadhuis er niet komt, dan komen er woningen en kantoren. Die trekken ook verkeer aan.’’

Die rotonde is verkeerd aangelegd en nu worden wij daar de dupe van.

Een oudere bewoonster hield een lange tirade: dit voorstel was ‘schandalig’ en het Soesterkwartier, een vooroorlogse wijk, was om te beginnen al niet gebouwd voor al die auto’s. ,,Die rotonde is verkeerd aangelegd en nu worden wij daar de dupe van.’’ Ze wees ook op de vele miljoenen die hiermee gepaard gaan.

De wethouder probeerde begrip te kweken: ,,Het is absoluut niet de bedoeling om de overlast te verplaatsen naar uw buurt. We zoeken naar de minste kwaden. Heb ik iets beters? Nee, dat heb ik nu niet. Het zou nóg slechter zijn om de rotonde in de huidige vorm te laten bestaan.’’ Hij nodigde de aanwezige uit om vooral terug te komen bij de bijeenkomsten na de zomer: ,,Dan starten we met de participatie.’’

door Jeroen de Valk

De hoek van de Dollardstraat en de IJsselstraat; de linkerzijde wordt volgens plannen een drukke verkeersweg.
Een spandoek in de Groengordel, tegen de aanleg van een autoweg.
advertentie