Gemeentelijke berichten in De Stad Amersfoort.
Gemeentelijke berichten in De Stad Amersfoort. De Stad Amersfoort

Kritische vragen over toegankelijkheid, maar geen publicatie meer in papieren krant

2 juli 2020 om 15:19 Politiek

AMERSFOORT Het stadsbestuur van Amersfoort houdt vast aan het besluit om vanaf 1 januari 2021 de officiële bekendmakingen alleen nog te publiceren op internet. Daarmee verdwijnen enkele vertrouwde, gemeentelijke pagina’s in De Stad Amersfoort. Kritische vragen van de BPA en de PvdA hebben het college van burgemeester en wethouders niet op andere ideeën gebracht. Sterker nog: volgens het college zal de informatie juist toegankelijker worden voor burgers en belangengroepen. De overige Stadsberichten wil de gemeente nog wel blijven publiceren in De Stad Amersfoort.

Jeroen de Valk

Het college schrijft - in een antwoord op vragen van de BPA - dat inwoners op websites als mijnoverheid.nl hun informatie zullen vinden. Bovendien kunnen ze hier een account activeren en een mailadres invoeren. Daarna ontvangen ze automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties zijn over hun buurt.

De BPA brengt hier tegenin dat veel inwoners van de stad - vooral ouderen - niet digitaal vaardig zijn en veelal geen computer bezitten. De gemeente verzekert dat er zal worden gestreefd naar ‘maatwerk’. In de loop van 2021 wordt geregeld gekeken hoe de nieuwe informatievoorziening verloopt. Voorts komt er een ‘app’ voor mensen met een smartphone.

HOOGBEJAARD ECHTPAAR Het is nog niet duidelijk waaruit het beloofde ‘maatwerk’ zal bestaan. Het college lijkt in ieder geval voorbij te gaan aan de wensen van de door de BPA en PvdA gesignaleerde ouderen. Steeds vaker worden digitale vaardigheden vanzelfsprekend geacht. Eind vorig jaar werd het hoogbejaarde echtpaar Anske en Jan Willem Vuijk geïnterviewd in deze krant. Het echtpaar, dat tegen de negentig loopt, woont in de binnenstad die ‘autoluw’ moet worden. Bezoekers moeten in de toekomst door hen worden aangemeld via een app.

De twee bezitten een computer die ze alleen gebruiken voor tekstverwerken. Ze hebben geen smartphone en weten ook niet hoe zoiets werkt. Vanaf 2021 kan voor hen - en andere senioren - ook de gemeentelijke informatievoorziening een probleem worden.

BEZUINIGING In antwoord op de BPA-vragen verwijst het college naar de Wep ofwel de Wet elektronische publicaties. Deze wet gaat in op 1 januari 2021 en schrijft voor dat ‘bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen’ te vinden zijn in ‘elektronische publicatiebladen’. In Amersfoort zijn dat officiëlebekendmakingen.nl, mijnoverheid.nl en amersfoort.nl. De plicht vervalt om ook op papier te publiceren. Het doel van deze landelijke voorschriften is ‘om informatie toegankelijker te maken’. De maatregel klinkt echter als een bezuiniging.

KONINGSDAG Het college meent dat de financiële situatie van deze krant hier niet onder zal lijden. Immers: ,,De afgelopen periode hebben we regelmatig méér pagina’s (dan voor de reguliere gemeentelijke berichten, red) afgenomen, onder meer voor Koningsdag 2019 en 75 jaar vrijheid.’’ Dit was inderdaad het geval, maar het is de vraag of er in 2021 weer zulke kolossale evenementen zullen plaatsvinden. De koning komt vast in ’21 niet nóg eens naar Amersfoort. De bevrijding is dan 76 jaar terug, en dat getal klinkt ook minder feestelijk.
Tevens kwam de gemeente Amersfoort uitgever BDU Media met een samenwerking tegemoet na een noodkreet, toen de coronacrisis uitbrak. 

De PvdA diende later ook vragen in. Daarin worden een deel van de BPA-zorgen nogmaals benoemd. Ook vraagt de PvdA zich af of de kritische burger de gemeente nog wel weet te bereiken. ,,Verwacht het college hiermee minder bezwaarschriften op vergunningsaanvragen, ontwerpbesluiten en bestemmingsplannen?’’ En: heeft het college eigenlijk wel een beeld van ‘het aantal mensen dat geen gebruik maakt van digitale middelen’?

Harun Keskin, fractievoorzitter van de PvdA, laat weten aan deze krant dat hij de vragen op dinsdag 30 juni had willen voorleggen in de raadszaal. Het college vroeg Keskin hiervan af te zien, aangezien de kwestie al zou zijn afgedaan met de antwoorden aan de BPA. Hij vindt de verwijzing naar het lucratieve publicatiebombardement rond Koningsdag geen sterk argument. ,,Zo’n groot evenement beleeft de stad maar één keer.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie