Afbeelding
Google Maps

Amersfoortse wijken worden onder handen genomen

Nieuwbouw

AMERSFOORT Amersfoort, Utrecht, Zeist en Nieuwegein werken samen met de provincie aan het verbeteren en integraal ontwikkelen van een aantal wijken. Per wijk wordt gekeken wat een wijk nodig heeft. In Amersfoort gaat het om de ontwikkeling van de wijken Langs Eem en Spoor en het Soesterkwartier.

De provincie Utrecht steunt deze samenwerking en treedt op als co-financier. Ook is er een regiodeal ingediend om het Rijk als partner en co-financier te betrekken bij deze regionale aanpak.

Ondanks dat het goed gaat met de provincie Utrecht, scoort een aantal wijken relatief laag op het gebied van sociaal economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid. Gedeputeerde Rob van Muilekom: ,,We willen dat iedereen kan meedoen. Een economisch welvarende, sociale, gezonde, veilige en groene leefomgeving is van vitaal belang voor onze inwoners. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Om deze positieve kenmerken ook komende decennia te behouden én te versterken gaan we als regio samen aan de slag."

VERSTERKEN De ontwikkeling van de nieuwe wijk Langs Eem en Spoor waar in de toekomst ongeveer 3.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden gebouwd, brengt kansen met zich mee om de bestaande wijk Soesterkwartier op een aantal punten te versterken. Wethouder wonen Menno Tigelaar: ,,Door de toevoeging van vele woningen in Langs Eem en Spoor ontstaat een nieuw gebied dat we in balans willen ontwikkelen; met goede voorzieningen en een goede aansluiting bij het huidige Soesterkwartier. De provincie wil hiervoor € 4.500.000 beschikbaar stellen." Die kansen bestaan bijvoorbeeld uit meer groen in de wijk en minder verkeer door het Soesterkwartier. Maar ook het stimuleren van werkgelegenheid, het voorkomen van eenzaamheid en het versterken van de plaatselijke detailhandel aan de Noordewierweg.

Wijkwethouder Soesterkwartier Astrid Janssen: ,,Ik zie de ontwikkeling van de twee wijken als één geheel en vind het belangrijk dat de bewoners van het Soesterkwartier zich thuis blijven voelen in hun wijk. Daarom zullen we plannen voor de wijk in nauw overleg met de bewoners en ondernemers maken."

INTEGRALE AANPAK De aanpak Vitale wijken is een integrale aanpak, met zowel aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie. De aanpak richt zich in eerste instantie op vier wijken: Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort. De aandachtspunten in deze vier wijken zijn divers. De aanpak van deze wijken kan straks een voorbeeld zijn voor andere wijken binnen de regio. RIVM en de Universiteit Utrecht worden betrokken om resultaten van de wijkaanpak te monitoren en ervaringen en geleerde lessen op te halen. In het voorjaar van 2020 zal er een besluit worden genomen door het Rijk over de Regio Deal.

advertentie
advertentie