Afbeelding
ohan van Oldenbarnevelt Gymnasium

Nieuw gebouw van Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium geopend

Onderwijs

AMERSFOORT Na een verbouwing die bijna twintig maanden geduurd heeft, werd donderdag het geheel vernieuwde gebouw van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium aan het Thorbeckeplein geopend.

Rector Cees van Lent begon zijn inleiding met een overzicht van wat er de afgelopen periode gebeurd is en hoe het gebouw tot stand gekomen is. Hij prees en dankte de inzet van alle betrokken partijen, hoe in goede samenwerking met de architect Daan Josee en de interieurarchitect Etienne Bouten alle wensen van directie en medewerkers in dit gebouw gestalte gekregen hebben. Dit is nu ingedeeld in een aantal domeinen (verwante vakken zijn bij elkaar geplaatst), wat de onderlinge samenwerking en afstemming moet bevorderen. 

Vervolgens schetste Kobus de Boer, voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Amersfoort, de rol van het bestuur bij de totstandkoming van het gebouw, en welke overleggen er nodig waren geweest met het gemeentebestuur en de betrokken ambtenaren. Hij stelde daarnaast dat de leerlingen zich gelukkig mogen prijzen deel uit te maken van de leergemeenschap van dit gymnasium dat nu al een flink aantal jaren het predicaat 'excellent' mag voeren. Hierna wilde rector Van Lent overgaan tot het traditionele doorknippen van het lint toen plotseling Johan van Oldenbarnevelt ten tonele verscheen. Hij onderbrak de rector en vond dat een school die zijn naam draagt, ook door hem geopend moest worden. Op de foto is te zien hoe Johan het lint doorknipt onder het toeziend oog van de rector.

Hierna was er een receptie waarbij vertegenwoordigers van scholen in de regio en het openbaar bestuur de schoolleiding feliciteerden met het nieuwe gebouw en zich lieten rondleiden en zo onder andere de vernieuwde lokalen met digiborden, het natuurwetenschappelijke laboratorium en het leerplein van nabij konden bekijken.

advertentie
advertentie