Afbeelding
Flint

Bijna een miljoen euro voor drie Amersfoortse culturele instellingen

Corona

AMERSFOORT Theater De Lieve Vrouw, poppodium Fluor en theater Flint krijgen financiële steun van het Rijk. De drie Amersfoortse culturele instellingen ontvangen geld uit een steunregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In totaal gaat het om bijna een half miljoen euro. De gemeente en provincie verdubbelen dat.

In totaal kregen Amersfoortse bedrijven de afgelopen maanden 73,6 miljoen aan steun uitgereikt door de Rijksoverheid na uitbraak van het coronavirus.

Het kabinet trekt in totaal 300 miljoen euro uit voor kunstenaars, makers en organisaties in de culturele en creatieve sector, die door de uitbraak van het coronavirus hard zijn getroffen. Bijna een half miljoen daarvan gaat naar de drie Amersfoortse instellingen. Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht dragen gezamenlijk hetzelfde bedrag bij, waarmee de bijdrage die de twee theaters en het poppodium uit de landelijke regeling ontvangen, wordt verdubbeld.

VOORLOPIG OPGELUCHT De steunregeling is vooral bedoeld om te investeren in culturele instellingen met een dragende regionale functie. Aan alle drie de aanvragers is het bedrag toegekend dat zij eerder deze maand aanvroegen. Fluor krijgt ruim 73.000 euro van het Rijk, Flint iets meer dan 200.000 en De Lieve Vrouw ontvangt een bedrag net boven de 215.500 euro.

Friederike Weisner, directeur van De Lieve Vrouw, vertelt wat het toegekende geld voor het theater betekent: ,,De anderhalvemeter-maatregelen zorgen bij De Lieve Vrouw voor grote financiële druk. Met de steun van stad, provincie en Rijk kan De Lieve Vrouw in elk geval tot het einde van dit jaar door in de anderhalvemeter-setting. Hoe het financiële beeld er voor 2021 uitziet is gezien de huidige situatie nog niet duidelijk, maar door deze brede steun is een belangrijke eerste stap gezet. De waardering voor onze regionale betekenis doet ons ook erg goed. We zijn dus voorlopig opgelucht, dat geldt voor de hele organisatie inclusief onze vrijwilligers die zich ook in coronatijd voor ons inzetten.”

‘POPSECTOR ONEVENREDIG ZWAAR’ ,,De popsector wordt onevenredig zwaar getroffen door deze crisis”, vertelt Carola Aafjes, directeur van Fluor. ,,In tegenstelling tot vele andere kunstvormen worden popmuzikanten nagenoeg niet gesubsidieerd. Met deze bijdrage kan Fluor weer kleinschalig programmeren en kunnen we weer boekers, muzikanten en technici aan inkomsten helpen. Het is te hopen dat de jongeren weer snel veilig samen mogen dansen en zingen. Zonder clubavonden en concerten verliest het leven iets van zijn glans.”

DRAGENDE ROL Over het belang van de drie culturele instellingen zegt Fatma Koser Kaya, wethouder Cultuur: ,,Fluor, Flint en De Lieve Vrouw zijn bepalend voor ons cultuurveld. Ik ben blij dat het ministerie van OCW hun dragende rol ook ziet en dat we het geld van het Rijk samen met de provincie kunnen ‘matchen’. De Amersfoortse culturele sector is hiermee nog niet uit de problemen maar de financiële steun neemt bij deze drie instellingen hopelijk iets van hun zorgen weg.”

Het toekennen van het geld is door het ministerie belegd bij bestaande rijkscultuurfondsen. Flint en Fluor ontvangen het toegekende bedrag van het Fonds Podiumkunsten. De Lieve Vrouw krijgt een deel van het Fonds Podiumkunsten en een deel van het Filmfonds.

advertentie
advertentie