Op de landelijke lijst die het UWV naar buiten bracht, staan in totaal zo'n 139.000 bedrijven en organisaties die gezamenlijk in de maanden maart, april en mei 7,9 miljard euro ontvangen hebben. Dat is een tegemoetkoming om hun 2,7 miljoen werknemers aan het werk te houden.

Bovenaan staat de KLM met ruim 293 miljoen euro steun. NS Reizigers (53,2 miljoen) en Booking.Com (44 miljoen) staan tweede en derde. Bovenaan in de lange lijst van 1199 bedrijven uit Amersfoort staat tweemaal openbaar vervoerbedrijf Qbuzz met in totaal 10.926.003 euro (8.273.127 én 2.652.876). Adviesbureau voor de publieke sector BMC kwam in aanmerking voor 2.046.495 euro. Industrieel reiniger Reym BV ontving vervolgens 1.559.697 euro.

De top-9 (met op 6 opnieuw een Qbuzz Multimodaal BV: 1.229.871 euro) ontving meer dan een miljoen euro. Na de top-20 duiken de rijksbijdragen onder een half miljoen euro. De kleinste bijdrage in de Keistad ging naar Julie&Edison van Sally's Kitchen: 195 euro. 

Steden van vergelijkbare grootte als Enschede (52.059.542) en Arnhem (70.696.908) kregen minder steun van de overheid. Maar Den Bosch juist meer: 84.395.511 euro.

TWEEDE RONDE Voor de vergoeding van 90 procent van het salaris geldt een maximum van 9.538 euro per werknemer. Bedrijven die de komende maanden nog steeds fors omzetverlies verwachten door de coronacrisis, kunnen zich tot eind augustus aanmelden voor de tweede ronde. Voor die ronde gelden echter strengere regels wat betreft het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en bonussen aan bestuurders. Dat mag namelijk niet meer.

Het is overigens niet zeker dat de bedrijven de verstrekte voorschotten mogen houden. Sommige zullen moeten terugbetalen, omdat ze de verwachte omzetdaling te hoog hebben ingeschat. Er zijn ook mkb-bedrijven (bijvoorbeeld in de horeca), die behalve NOW-subsidie een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Die bedrijven moeten de NOW-subsidie als omzet tellen. Het pakt nadelig uit voor de hoogte van de loonsteun, aangezien die is afgestemd op de mate van omzetverlies.

MOMENTOPNAME Controle van alle aanvragen rondom de fraudegevoelige NOW-regeling, achteraf met behulp van een accountantsverklaring, is niet meer in alle gevallen op die manier noodzakelijk. Bij kleinere bedrijven is nacontrole door administratiekantoren of andere financiële dienstverleners voldoende. 

Als de eindafrekening hoger is dan 125.000 euro, en dat is bij ongeveer 10 procent van de aanvragen het geval, dan is een accountantsverklaring nodig. Op het moment dat het uitbetaalde bedrag onder de 25.000 euro ligt, is nacontrole überhaupt niet nodig. 

Het UWV geeft aan dat het gaat om een momentopname en dat werkgevers hun aanvraag alsnog kunnen intrekken. Werkgevers kunnen tussen 6 juli en 31 augustus opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen.

TWEEDE RONDE Het UWV heeft sinds maandag 6 juli 20.856 aanvragen ontvangen van werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels is er aan 6.661 werkgevers een bedrag van 485 miljoen euro overgemaakt.