Tennis met publiek tijdens de Dutch Open in juli. Een hoopvol beeld van wat in de toekomst weer kan.
Tennis met publiek tijdens de Dutch Open in juli. Een hoopvol beeld van wat in de toekomst weer kan. Rodney Kersten

De tennissport heeft zich bewezen in coronatijd

Tennis

AMERSFOORT Tennis is één van de sporten die wel floreerde in coronatijd. Tennisclub Vathorst zag het ledenaantal in de afgelopen anderhalf jaar zelfs met 35 procent toenemen. Een bizarre stijging, vindt voorzitter Hans van de Ven. Bij LTC Volta was geen sprake van extra aanwas. Voorzitter Tessa Ackers had de zorg en aandacht voor vooral ook oudere leden.

Marco Jansen

LTC Volta is een kleine vereniging met ongeveer 220 leden, waarvan een derde jeugd. Tessa: ,,We zijn een vereniging middenin een woonwijk met maar drie tennisbanen. De beperkte oppervlakte speelde in coronatijd mee, met name bij het terras en het clubhuis. We hebben een buurtfunctie en een ledenbestand met veel 60-plussers. Vanuit het bestuur was daar aan het begin grote zorg over. We wilden ook de verantwoordelijkheid nemen in aandacht voor oudere leden. Omdat er in het begin nog veel onduidelijkheid was, zijn we tot juni dicht gebleven. Pas in juni was er iets meer ruimte en konden we weer gaan singelen. Bij het nemen van besluiten volgden we continu de regels van de KNLTB. De tennisbond communiceerde erg duidelijk wat er wel en niet kon.”

Toen corona in maart 2020 uitbrak, werd de voorjaarscompetitie van april direct opgeschort. Kantines moesten dicht en ook het verenigingsleven van LTV Vathorst lag plat. ,,Onze vereniging heeft acht tennisbanen en twee padelbanen. De grootste impact voor de club was het sluiten van de kantine. We zitten qua financiën vrij krap en doordat het verenigingsleven stopte en we niks konden organiseren, vielen ook de inkomsten weg. Toen in juni de regels versoepelden en we weer mochten singelen, hebben we daar maximaal gebruik van gemaakt. Ook zijn veel mensen padel gaan spelen en kregen we nieuwe leden die elders niet konden sporten’’, blikt Hans terug.

Tennisclub Vathorst zag het ledenaantal in de afgelopen anderhalf jaar zelfs met 35 procent toenemen. Een bizarre stijging, vindt voorzitter Hans van de VenGRATIS APP Belangrijk hulpmiddel daarbij was de gratis app van de KNLTB en All United om thuis een baan te kunnen reserveren. ,,Je mocht maar kort van tevoren op de baan aanwezig zijn en moest na afloop meteen weer weg. Dit was de perfecte manier om het te organiseren.’’

Bij Volta hing er tot voor kort een digitaal afhangbord. Tessa: ,,We hebben versneld de app in gebruik genomen waarbij iedereen online kon reserveren. Er was in het begin weerstand omdat mensen gewoon op de club op hun beurt wilden wachten.’’

Zodra er weer met viertallen kon worden gespeeld, startte LTC Vathorst de laddercompetitie. Hans: ,,Die noemen wij de Verbinder. De tossavonden die we hadden om nieuwe leden tegen bestaande leden te laten spelen, vielen weg. De app zorgde er toch voor dat we dit konden blijven doen. Er hebben zich meer dan 100 mensen voor de Verbinder opgegeven.’’
Beide bestuurders merkten dat toen in het najaar de coronaregels weer strakker werden het moeilijker was om leden aan te spreken als ze het randje opzochten. Tessa: ,,Bij ons gaf het soms wrijving bij de senioren als ze zagen dat de jeugd wel mocht spelen. Ook was het soms vervelend om ouders aan te spreken.’’

Hans zag dat de wisselende coronaregels niet door iedereen werden nageleefd. ,,Sommige mensen hadden de regels niet meer scherp, anderen gingen er creatief mee om als ze ‘als gezin’ wilden dubbelen. Hoe nauwer de regels, hoe meer je als bestuurder voor politieagent moest spelen. Dat verdween toen het dubbelen weer mocht.’’

COMMUNICATIE Beide voorzitters hebben geleerd van afgelopen periode. Tessa: ,,Met name goede communicatie is essentieel. Die kregen we van de KNLTB, maar we hebben als bestuur ook met regelmaat een update gegeven per mail en dat is enorm gewaardeerd. Als er weer wat verandert, blijven we dat doen.’’ Hans beaamt: ,,Ook wij blijven frequent onze leden informeren via nieuwsbrieven en social media.’’

Beiden durven niet te zeggen of het ‘normale’ verenigingsleven komend jaar weer zal terugkeren. Tessa: ,,Ik heb mijn vraagtekens over wat het nieuwe normaal gaat worden. Mensen zijn van nature ook voorzichtiger geworden. Wel heb ik veel vertrouwen in de tennissport, die je in coronatijd prima kunt doen.’’

Hans: ,,Je zag bij ons duidelijk de opluchting toen de kantine weer open ging. Het verenigingsleven heeft geleden onder corona. We missen de gezelligheid en de saamhorigheid door die regels. De gezellige late uurtjes met een biertje verwacht ik pas terug als de regels vrijgegeven worden.’’

Meer informatie via www.ltcvathorst.nl of www.ltc-volta.nl.

Dit artikel maakt deel uit van een commerciële sportbijlage die half september in De Stad Amersfoort verscheen.Bij interesse in een advertorial of ander vorm van publiciteit in onze papieren kranten of digitale kanalen, staat media-adviseur Arnout Wagemans u graag te woord over de mogelijkheden: tel. 06-55706846, m.rodenburg@bdu.nl.
(Deze sportbijlage kwam tot stand in een samenwerking tussen BDU Media en SRO).

advertentie