Raad praat over parkeerbeleid

Voorpagina

Het college van b en w noemde het invoeren van betaald parkeren in vergunninggebieden een manier om efficiënter gebruik te kunnen maken van parkeerplaatsen. Volgens b en w worden veel parkeerplekken in gebieden waar vergunningparkeren geldt, nu overdag weinig gebruikt. Betaald parkeren zou een manier zijn om die onbenutte capaciteit overdag beter te gebruiken.

AMERSFOORT - Een meerderheid in de gemeenteraad voelt er niks voor om vergunninggebieden rond de binnenstad op termijn om te bouwen tot gebieden met betaald parkeren. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering. Inzet van de discussie was een nieuw parkeerbeleid voor woongebieden.

door John Spijkerman

De discussie over het parkeerbeleid kon dinsdagavond niet worden afgerond. Naast de meeste fracties die het woord voerden, zag ook een aantal insprekers er niets in betaald parkeren in te voeren in vergunninggebieden. Bewoners uit de Luiaard en Zwaanstraat betoogden dat zij juist blij waren geweest met de invoering van vergunningparkeren in hun buurt. Daardoor was de parkeerdruk enorm afgenomen. De angst was dat de introductie van betaald parkeren in de buurt zou leiden tot zoekverkeer en onveilige situaties ..

De gemeenteraad vindt in meerderheid dat de raad de regie moet houden over de aanpak van het parkeerproblemen in de stad, als bewoners daarover klagen. Ook vindt een meerderheid dat het parkeerbeleid in woonwijken niet kostendekkend hoeft te worden opgezet. BPA-raadslid Van Wegen betoogde dat het bijvoorbeeld niet eerlijk zou zijn alleen bewoners in een oude wijk als het Soesterkwartier te laten opdraaien voor de extra kosten die parkeermaatregelen daar met zich mee zouden brengen. De discussie over het parkeerbeleid wordt voortgezet.

advertentie