Een jaar geleden breidde Warmtebedrijf Amersfoort uit naar Vathorst met één van de grootste boringen van de provincie.
Een jaar geleden breidde Warmtebedrijf Amersfoort uit naar Vathorst met één van de grootste boringen van de provincie. Warmtebedrijf Amersfoort

Amersfoortse warmtenetten bundelen krachten en verduurzamen Vathorst

20 november 2023 om 13:10 Zakelijk

AMERSFOORT Afgelopen maanden heeft de belangrijkste leverancier van Warmtebedrijf Amersfoort, Eemwarmte, de gloednieuwe hybride duurzame energie-installatie op De Hoef afgebouwd. Nu Warmtebedrijf Amersfoort ook haar warmtenetwerk in het noordelijk deel van de stad heeft uitgebreid, zijn vanaf november de eerste warmteleveringen begonnen aan het warmtenet in Vathorst. Ook voor bedrijven en het nabijgelegen Hoefkwartier zijn er kansen straks aan te sluiten op het slimme groene warmtenet. Directeur Valentijn Kleijnen is blij dat het zover is: ,,Met de duurzame energie-installatie van Eemwarmte geven we de inwoners en bedrijven de kans om van het aardgas af te gaan.”  

Afgelopen week was het zover: de eerste warmtelevering aan de Warmte Kracht Centrale (WKC) in Vathorst. Vanuit deze installatie verwarmt Eneco de wijk. Tot op heden werd dit proces ‘fossiel aangedreven’. Door de nieuwe duurzame energie-installatie op De Hoef te verbinden met het warmtenet in Vathorst worden ruim 2.000 woningen en bedrijven in die wijk voorzien van duurzame gebouwverwarming en tapwater.

WARMTELEVERING SLEUTEL IN ENERGIETRANSITIE

Ongeveer 70 procent van de totale energievraag van woningen en gebouwen is voor warmte. Fossiele brandstoffen als aardgas hebben een hoge CO₂-uitstoot. Een slim, groen warmtenet is een toekomstbestendige, collectieve en betaalbare oplossing om aardgas uit te faseren en verdere klimaatverandering tegen te gaan, zonder het overvolle elektriciteitsnetwerk verder te belasten.

DUURZAME BRONNEN 

Warmtebedrijf Amersfoort werkt met bewezen techniek en ervaren partners. Eemwarmte is er daar één van. Warmtebedrijf Amersfoort breidt haar stadsbrede warmtenet momenteel uit. Dankzij die uitbreiding kan een mix van zonne-energie, warmtepompen, restwarmte, bio-grondstoffen, aardwarmte en warmte uit afvalwater straks op grote schaalwoningen, bedrijven en instellingen verduurzamen. Met de combinatie van warmtebronnen kan er per dag(deel) of per seizoen geschakeld worden om warmte te produceren vanuit de beste en meest duurzame warmtebron van dat moment. 

MET ONDERNEMERS IN GESPREK 

Volgens regiodirecteur Anita van den Berg van Warmtebedrijf Amersfoort kunnen afspraken nu concreet worden gemaakt: ,,De gesprekken die er met bedrijven in het gebied al waren, gaan we nu omzetten in een aansluiting. De impact van label C-verplichtingen voor kantoorpanden is één van de redenen voor ondernemers om aan de slag te gaan met verduurzaming. Maar het is niet alleen de wet- en regelgeving die ondernemers doen besluiten om hun pand te verduurzamen. Het gaat ook om maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven nemen. En we weten dat een groen imago bijdraagt aan het succes van een bedrijf. Het zou toch geweldig zijn als ondernemers de aanjagers van de energietransitie in Amersfoort zijn.”

Eemwarmte is als bedrijf actief in de energiesector. Samen met Warmtebedrijf Amersfoort en partners werkt het aan de verduurzaming van de energievoorziening in Amersfoort. Eemwarmte doet dit door Duurzame Energie Installaties (DEI’s) te ontwikkelen en te exploiteren en levert exclusief aan Warmtebedrijf Amersfoort. Het beheer van het warmtenetwerk, het transport en de levering zelf wordt verzorgd door Warmtebedrijf Amersfoort. Meer informatie: www.warmtebedrijfamersfoort.nl en www.eemwarmte.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie