Hijne: ,,Natuurlijk zou het leuk zijn als er mensen uit Nieuwland zich aansluiten."
Hijne: ,,Natuurlijk zou het leuk zijn als er mensen uit Nieuwland zich aansluiten." Hans Hijne

‘Verhalen uit Nieuwland in de krant’

4 oktober 2023 om 09:00 Zakelijk

AMERSFOORT In het jaar 2018 maakte de werkgroep communicatie in Nieuwland bekend te starten met een experiment. Bij wijze van proef werd in De Stad Amersfoort maandelijks een halve pagina vrijgemaakt voor wijkgerichte communicatie. De ruimte was bedoeld voor zaken die voor de bewoners van de wijk relevant en interessant zijn.

Het initiatief kwam voort uit het feit dat in de wijk de behoefte bestond om zowel digitaal als op papier de wijkgerichte communicatie efficiënter en effectiever te maken. Uit een gehouden enquête kwam naar voren dat De Stad Amersfoort het meest bekende en benoemde medium is. Ook werd duidelijk dat de wens bestond om digitale communicatie en papieren communicatie hand in hand te laten gaan.

In het artikel van december 2022 maakten de leden van de werkgroep bekend dat ze gingen stoppen met deze activiteiten. De digitale pijler kon niet meer naar tevredenheid ingevuld worden en werd beëindigd. Zo kwam er ook een einde aan het beschrijven van de ruimte in De Stad Amersfoort. Per direct werden de activiteiten gestaakt.

DOORSTART

De oplettende Stad Amersfoort-lezer zal echter toch opgevallen zijn dat in de eerste maanden van het jaar 2023 mooie stukjes geplaatst zijn en gewoon gebruik is gemaakt van de genoemde ruimte. Hans Hijne: ,,Ik ben een paar jaar lid geweest van de werkgroep communicatie en hield me bezig met het schrijven van die stukjes in de krant.” Hijne vond het erg jammer dat er ook werd gestopt met het papieren deel van de activiteiten. Hij besloot om alleen door te gaan onder de naam VuN (Verhalen uit Nieuwland) op dezelfde manier als hij gewend was toen de werkgroep nog bestond. 

VERHALEN

Het was niet zo moeilijk om onderwerpen te vinden, die geschikt waren. Het initiatief van Hijne werd door veel Nieuwlanders aangemoedigd. Uit die hoek kwamen dan ook genoeg suggesties om over te schrijven. Zo kwam er mooie artikel over duurzaamheid. Dat was een vervolg op vroegere krantenstukjes over het ontstaan en de geschiedenis van Nieuwland als duurzame wijk. Andere onderwerpen dienden zich als vanzelf aan. 50togo, het wijkfeest, Health Inspiration Festival, vitaliteit en de nieuwe plannen rond De Draak. Er dienden zich ook nieuwe schrijvers aan. Over weerbaarheid, het burenklusteam en wensen voor Nieuwland meldden zich mensen, die graag zelf een stukje wilden schrijven. Hans nam dan de eindredactie voor zijn rekening. Dat resulteerde in mooie leesbare artikelen.

TOEKOMST

Hijne: ,,Natuurlijk zou het leuk zijn als er mensen uit Nieuwland zich bij mij aansluiten. Mensen die het leuk vinden om een stukje te schijven of ideeën aan te dragen. Als je met meerdere mensen een kleine redactie kunt vormen, kom je makkelijker op bruikbare ideeën en kun je elkaar ondersteunen in het schrijven. De ruimte in de krant is beschikbaar, dus laten we er gebruik van maken. Er is zoveel te melden over leuke, interessante en bijzondere initiatieven in Nieuwland.” Wie zich aangesproken voelt kan zich aanmelden via het e-mailadres: hanshijne52@gmail.com.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie