Bij Jongerenontmoetingsplek Op Dreef wordt ook schoolondersteuning aan middelbare scholieren gegeven.
Bij Jongerenontmoetingsplek Op Dreef wordt ook schoolondersteuning aan middelbare scholieren gegeven. Hans Hijne
Wijknieuws Nieuwland

Schoolondersteuning in Nieuwland

26 januari 2023 om 08:00 Achtergrond

AMERSFOORT Het is woensdagmiddag. Langzaam druppelen de middelbare scholieren binnen in Jongerenontmoetingsplek Op Dreef in Nieuwland. Ze pakken hun spullen, vertellen wat voor huiswerk ze hebben en of ze iets niet begrijpen. In een ontspannen en gezellige sfeer gaan ze rustig aan het werk. Ze krijgen daarbij extra uitleg en tips van de vrijwilligers van Aandacht 4U2. 

Alweer een aantal jaren biedt Aandacht 4U2 schoolondersteuning in Nieuwland aan kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Niet alle ouders of verzorgers kunnen hun kinderen voldoende helpen met hun schoolwerk. Dat kan allerlei verschillende redenen hebben. Soms zijn ze de Nederlandse taal niet goed machtig. Soms hebben ze niet voldoende inhoudelijke kennis. Soms hebben ze gewoonweg geen tijd. Bovendien hebben ze niet altijd genoeg financiële middelen voor commerciële huiswerkbegeleiding. Aandacht 4U2 wil deze ouders of verzorgers graag ondersteunen.

BASISSCHOOL Op dinsdagmiddag zit Aandacht 4U2 in OBS De Border met basisschoolleerlingen uit groep 6 tot en met 8. Ook kinderen van andere basisscholen zijn welkom. De kinderen gaan oefenen met de leerstof en krijgen daarbij uitleg van de vrijwilligers. Er wordt veel aandacht besteed aan rekenen en begrijpend lezen. Soms nemen de kinderen huiswerk mee. Ook krijgen zij hulp bij het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt. Het vinden van informatie op het internet en het werken met een tekstverwerkingsprogramma vinden kinderen vaak lastig. Er is ook tijd voor een gezellig praatje of een spelletje.

UITBREIDING Sinds dit schooljaar zit Aandacht 4U2 op woensdagmiddag met middelbare scholieren in Jongerenontmoetingsplek Op Dreef. De middelbare scholieren kunnen daar rustig hun huiswerk maken of leren voor een toets. Zij krijgen extra uitleg als ze iets niet begrijpen en tips om beter te leren of een planning te maken. Vooral voor wiskunde wordt vaak extra uitleg gevraagd. Ook de grammatica van de verschillende talen blijkt soms lastig. Bij zaakvakken gaat het vaak om hoe je kunt leren. Hoe zorg je ervoor dat je een grote hoeveelheid tekst kunt onthouden?

GELIJKE KANSEN Belangrijker dan de inhoudelijke kant van het schoolwerk is misschien nog wel het zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen. Door het geven van positieve aandacht, het bieden van uitdaging en het geven van complimenten kunnen kinderen ‘groeien en bloeien’. Ook daar willen de vrijwilligers van Aandacht 4U2 graag aan werken. Zij vinden het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Daar zetten zij zich elke week weer met veel energie voor in.

INFORMATIE EN AANMELDEN Neem voor meer informatie en aanmelden contact op door een e-mail te sturen naar aandacht4U2@outlook.com. Aandacht 4U2 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amersfoort, Indebuurt033 en Stichting Samen maken we Nieuwland.  

DOORSTART WIJKNIEUWS NIEUWLAND Elke maand wordt er in deze krant een artikel geschreven over de wijk Nieuwland door de werkgroep communicatie. In het artikel van december werd teruggekeken op mooie resultaten en tevens werd aangekondigd om te stoppen. Hans Hijne: ,,Ik was ook medewerker van de werkgroep en vond het erg jammer dat dit besluit genomen was. De artikelen in de krant werden goed gelezen, er waren altijd enthousiaste reacties. Artikelen werden geschreven door leden van de werkgroep maar ook door bewoners van Nieuwland.” Hijne: ,,Ik wil nu zelf doorgaan met het schrijven en ook mijn e-mailbox openstellen voor inbreng van wijkbewoners: hanshijne52@gmail.com.

Emma Schipper
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie