Afbeelding
pixabay

Regels voor verdeling van huurwoningen in hele regio aangepast

Wonen

AMERSFOORT Met ingang van 1 juli wijzigt het aanbieden van de woningen in de acht gemeenten in de regio Eemvallei (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg) op vier punten, meldt woningcorporatie De Alliantie namens alle partijen.

Woningzoekenden raken in de eerste plaats niet meer alle inschrijftijd kwijt, als ze een woning accepteren. Daarnaast worden de leeftijdsgrenzen voor jongeren- en seniorenwoningen gelijkgetrokken.
Ook de voorwaarden aan de huishoudgrootte worden gelijkgetrokken en tot slot geldt dat alle gemeenten die woningen verloten, dat voor maximaal 20 procent van het woningaanbod doen.

‘GELIJKE BEHANDELING’ De acht gemeenten in de regio Eemvallei en de zeven samenwerkende woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) willen naar eigen zeggen in het woonruimteverdeelsysteem de nadruk leggen op optimale keuzevrijheid voor de woningzoekenden, de doorstroming binnen de woningvoorraad én zoveel mogelijk gelijke behandeling van woningzoekenden nastreven. ,,Daarom harmoniseren we de regels van de woonruimteverdeling en woningtoewijzing in de regio, en introduceren behoud van inschrijfduur.”

INSCHRIJFDUUR Na acceptatie van een woning behoudt de woningzoekende 75 procent van de opgebouwde inschrijfduur, als de woningzoekende zich binnen een jaar opnieuw inschrijft. De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Op deze manier kunnen woningzoekenden sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of de persoonlijke situatie verandert.

LEEFTIJDSGRENZEN In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar.

GROOTTE WONINGEN In alle gemeenten kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen.

LOTING In bijna alle gemeenten in de regio worden nu woningen verloot. Deze gemeenten hanteren allemaal een maximum van 20 procent van het woningaanbod voor loting.

De regeling Behoud Inschrijfduur gaat in op 1 juli 2022 en geldt voor iedereen die een woning via WoningNet Eemvallei heeft geaccepteerd vanaf 1 oktober 2021.

Als de woningzoekende tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning heeft geaccepteerd en zich opnieuw heeft ingeschreven, hoeft hij of zij niets te doen. De aangepaste inschrijfduur wordt automatisch geregistreerd. Als de woningzoekende zich nog niet heeft ingeschreven, kan dit uiteraard alsnog via WoningNet Eemvallei. Ook dan wordt de inschrijfduur automatisch aangepast. Alle woningzoekenden die een woning hebben geaccepteerd, krijgen ook persoonlijk bericht (’voor zover de partijen beschikken over actuele contactgegevens’).

advertentie
advertentie