Afbeelding
Gemeente Leusden

Provincie wil in OV al uitstootvrije bussen, trams en auto’s in 2028

30 november 2022 om 12:27 Verkeer en vervoer

AMERSFOORT De provincie Utrecht gaat op zoek naar twee nieuwe vervoerders die in de periode 2025 tot 2035 al het openbaar vervoer in de provincie gaan regelen. 

In het opgestelde ‘ontwerpprogramma van eisen’ staat aan welke voorwaarden de nieuwe vervoerders moeten voldoen. ,,Daarbij valt te denken aan kwalitatief goed OV dat zich snel kan aanpassen aan reizigersbehoeftes, meer bussen zonder schadelijke uitstoot en een betere toegankelijkheid voor minder valide reizigers”, schrijft de provincie Utrecht.

De provincie de lat qua schadelijke stoffen iets hoger dan de landelijke afspraken

Belangrijkste opgave is dat het openbaar vervoer met bus en tram beter gaat inspelen op de vele ontwikkelingen in de provincie. ,,Het OV moet tijdens de concessieperiode kunnen meegroeien en veranderen met de groei van het aantal inwoners.” Vervoerders kunnen volgens de provincie nog beter inspelen op reizigerswensen in de kleinere en grotere kernen.
Nieuw is dat de concessie-afspraken tussentijds herijkt worden (na 5 jaar).

U-LINER NIEUW De nieuwe concessie wordt uitgebreid met de U-liner, een nieuwe buslijn voor de middellange afstand als een aanvulling op de al bestaande U-link, U-Tram, U-bus en U-flex. 

U-link en U-Tram zijn lijnen in hoogstedelijk gebied. Daarop volgt een fijnmaziger basis met U-bus, U-flex en Buurtbus. De bussen op de U-liner moeten meer comfort en zitplaatsen bieden en een goed functionerend, voor reizigers gratis te gebruiken wifi-netwerk en oplaadmogelijkheden.

TOEGANKELIJKER In de nieuwe concessieperiode moet er meer mogelijk worden voor reizigers die minder of niet valide zijn. Ook de reis- en routeinformatie wordt voor een zo breed mogelijke groep reizigers begrijpelijk gemaakt.

UITSTOOTVRIJ Waar de nieuwe vervoerders in ieder geval rekening mee moeten houden, is het feit dat eind 2028 alle bussen, trams en auto’s in het Utrechtse OV geen schadelijke stoffen meer mogen uitstoten. Hiermee legt de provincie de lat iets hoger dan de landelijke afspraken: in heel Nederland moeten vanaf 2030 alle gemotoriseerde voertuigen emissievrij zijn.

REACTIES In mei hebben de Provinciale Staten de uitgangspunten voor de nieuwe concessies vastgelegd. Het recente ontwerp Programma van Eisen (PvE) is een uitwerking van. Dit voorjaar is ook een ontwikkelrichting van het OV-netwerk beschreven. Het Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV), gemeenten en omliggende vervoersautoriteiten en wegbeheerders, kunnen nog een reactie geven. Hierna volgt een definitief PvE, en kan de aanbesteding van start.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie