Astrid Janssen is de lijsttrekker van GroenLinks.
Astrid Janssen is de lijsttrekker van GroenLinks. GroenLinks Amersfoort

GroenLinks presenteert verkiezingsprogramma: ‘Doorgaan op duurzame en sociale koers’

Politiek Gemeenteraadsverkiezing 2022

AMERSFOORT GroenLinks Amersfoort heeft haar verkiezingsprogramma bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 gehouden worden. Met tempo en ambitie wil GroenLinks de ingezette duurzame en sociale koers voortzetten. 

Het bestrijden van de klimaatcrisis en het tegengaan van de groeiende ongelijkheid zijn en blijven volgens de partij de grote uitdagingen waar Amersfoort voor staat. Een duurzaam, eerlijk en menselijk Amersfoort zijn de pijlers van het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks.

De partij wil een energietransitie die open en eerlijk verloopt en betaalbaar is voor iedereen. Huizen van het aardgas afhalen; doorgaan met het helpen van inwoners (huurders en woningeigenaren) bij het verduurzamen en isoleren van hun huizen en daarin blijvend investeren, zodat dat iedereen de overstap naar duurzame warmte kan maken. Woningen wil GroenLinks bouwen voor verschillende inkomens en elke portemonnee, met respect voor de bestaande stad en de partij zet daarnaast stevig in op het verbeteren van de bestaande openbare ruimte; een autoluwe Stadsring is daar een mooi voorbeeld van.

INCLUSIEVE STAD Belangrijk voor GroenLinks is ook: voortvarend blijven werken aan het tegengaan van ongelijkheid; aan een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen. ,,De succesvolle aanpak van armoede- en schuldenbestrijding voortzetten, discriminatie stevig aanpakken en erop toezien dat we toegankelijke zorg blijven bieden aan iedereen die dat nodig heeft”, aldus GroenLinks.

ENERGIETRANSITIE Onder leiding van Astrid Janssen, de huidige wethouder Duurzaamheid en lijsttrekker van GroenLinks, is Amersfoort een duurzame koers ingeslagen. Dit wil GroenLinks met tempo en ambitie voortzetten. Janssen: ,,Wij willen dat de energietransitie open en eerlijk verloopt. Woonlasten mogen niet te veel stijgen en alle inwoners van Amersfoort moeten aan de transitie kunnen deelnemen. Door als gemeente samen op te trekken met onze inwoners kunnen we huizen isoleren en van het aardgas afhalen. Zo bouwen we gezamenlijk aan een duurzame stad en voorkomen we energie-armoede. Die keuzes zijn realistisch, mits we nu in beweging komen.”

BOUWEN ,,De wachttijden voor huurwoningen in Amersfoort zijn lang en koopwoningen zijn inmiddels alleen nog bereikbaar voor mensen met een fors budget”, schrijft Groenlinks. De partij wil daarom vooral doorgaan met bouwen van woningen voor de lagere en middeninkomens. In wijken met nu nog weinig sociale huurwoningen mag meer sociale huur komen. En wijken waar al veel sociale huur is, krijgen een betere mix met koopwoningen. Naast de al aangewezen bouwlocaties (zoals Kop van Isselt) ziet GroenLinks ook bouwruimte op andere delen van de Isselt, voor de periode na 2030.

GroenLinks zet in haar programma fors in op een fijnere openbare ruimte met meer mogelijkheden om te spelen, wandelen, fietsen en bewegen. Het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km p/u helpt daar volgens de partij bij. Om dit vlot te kunnen realiseren, wil de partij voldoende geld uittrekken voor het snel kunnen aanpassen van de wegen. Prioriteit is er ook voor het vergroenen van woonstraten om meer speelruimte te creëren. Verder pleit GroenLinks voor vergunningparkeren op grote schaal, om te voorkomen dat auto’s in straten staan die daar niet horen. 

Het volledige programma is te vinden op de website van GroenLinks Amersfoort.

advertentie