Afbeelding
nieuwsplein33.nl

Gemeenteraad maakt geld vrij voor komst lokale omroep ‘Nieuwsplein33’

10 november 2021 om 09:08 Politiek

AMERSFOORT De komst van mediaplatform Nieuwsplein33, dat de komende vijf jaar de zendmachtiging voor de lokale omroep in Amersfoort en Leusden wil binnenslepen, is sinds gisteravond een flink stuk dichterbij gekomen. 

door Daan Bleuel

De Amersfoortse gemeenteraad nam dinsdagavond bij de begrotingsbehandeling unaniem een amendement aan waarin -vooruitlopend op een inhoudelijke beslissing- financiële ruimte werd gecreëerd om de plannen van Nieuwsplein33 mogelijk te maken. 

AMENDEMENT Het amendement -een initiatief van Amersfoort2014, VVD, SP, PvdA, Lijst Sanders en Lijst Molenkamp- werd eind oktober al aangekondigd. Toen wilde wethouder Koser Kaya in een tussentijdse peiling van de gemeenteraad weten of de financiële consequenties die het plan voor Nieuwsplein33 voor de gemeentelijke begroting heeft, een belemmering zouden kunnen opwerpen voor de inhoudelijke beoordeling. De formele behandeling in de gemeenteraad wordt eind december verwacht. 

Nieuwsplein33 is een initiatief van vier samenwerkende partijen in de stad. Het gaat daarbij om RTV Utrecht, het platform voor regionale onderzoeksjournalistiek ‘De Stadsbron’, de nieuwsbladen De Stad Amersfoort en Leusder Krant van uitgever BDUmedia en de bibliotheek. De initiatiefnemers willen vooral investeren in journalistieke inhoud en kiezen daarvoor eigentijdse digitale verspreidingskanalen, zoals een website en een app.

TE DUUR Een andere reden om het begrip ‘lokale omroep’ nieuwe inhoud te geven is dat het maken van radio en televisie op lokale schaal in de ogen van de mensen achter Nieuwsplein33 te duur is. Met gebrekkige middelen kan een lokale omroep die televisie en radio wil maken niet fatsoenlijk aan zijn informerende taken toekomen, is de gedachte. 

De Amersfoortse gemeenteraad steekt -nog voor de feitelijke discussie eind december- de eigen voorkeur niet onder stoelen of banken. Dat bleek al tijdens de tussentijdse peiling eind oktober, en dat werd gisteren andermaal bevestigd. 

VOORSCHOT Zo staat in de overweging bij het ingediende amendement letterlijk: ‘Het advies aan het Commissariaat op basis van de door de raad gestelde aanvullende criteria waarschijnlijk naar de aanvrager ‘stichting Mediaplatform’ (de stichting achter Nieuwsplein 33) zal gaan’. Daarmee neemt de raad meer dan een voorschot op de stemming straks in december. 

Het amendement (in dit geval een wijzigingsvoorstel op de begroting) houdt in dat het college voor de komende jaren 132.500,= euro extra reserveert voor de lokale omroep. Dat komt omdat de plannen van Nieuwsplein33 aanzienlijk duurder zijn dan de gemeenteraad tot nu toe aan de lokale omroep besteedde. Leusden -dat samen met Amersfoort optrekt in de gunning van de zendmachtiging- zal jaarlijks maximaal zo’n 6.500,= extra moeten bijpassen. Nieuwsplein33 denkt jaarlijks zo’n 250.000,= euro nodig te hebben om de eigen plannen te realiseren.

PROVINCIE Volgens de indieners van het amendement bestaat er een kans dat ook de provincie gaat bijdragen aan Nieuwsplein33. ,,De provincie Utrecht overweegt een ‘pilot mediacentrum’ te starten. Hiermee beogen zij een vergaande ontwikkeling in de provincie te ondersteunen die een versterking van de lokale journalistiek tot doel heeft’’, schrijven de indieners van het amendement. Een besluit hierover is echter niet eerder dan begin 2022 te verwachten. 

Als de provincie over de brug komt, zal dat betekenen dat Amersfoort en Leusden minder diep in de buidel hoeven te tasten. ,,Maar wij vinden duidelijkheid over de dekking van het begrote tekort belangrijk voordat de gemeenteraad haar advies aan het Commissariaat voor de Media uitbrengt’’, aldus de indieners van het amendement dat uiteindelijk de steun van de volledige gemeenteraad kreeg. 

EVA Als de gemeenteraden van Amersfoort en Leusden hun voorkeur voor één van de twee gegadigden hebben uitgesproken (EVA, dat tegenwoordig onderdeel is van streekomroep Eemland1 is naast Nieuwsplein33 de andere kandidaat), is het Commissariaat voor de Media aan zet. Dat moet de plannen van de indieners aan de Mediawet toetsen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie