Eerste schetsen gereed voor nieuwe ‘Huis voor de Stad’

6 oktober 2021 om 13:23 Politiek

AMERSFOORT Amersfoort krijgt een nieuw stadhuis. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Voor het nieuwe stadhuis, heeft Kraaijvanger Architecten een schetsontwerp gemaakt. De gemeente geeft aan dat de ideeën en wensen van inwoners, belangengroepen, medewerkers van de gemeente en de gemeenteraad, het vertrekpunt waren bij het ontwerpen van het nieuwe stadhuis.,,Zij vinden de thema’s ontmoeting, duurzaamheid en de levensduur van het gebouw belangrijk. Om hieraan tegemoet te komen is een grotere eenmalige investering nodig dan eerder is voorzien. De jaarlijkse kosten voor het Huis voor de Stad blijven echter ongeveer gelijk aan het huidige stadhuis.’’ 

Willem-Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: ,,Een stadhuis is pas echt een Huis voor de Stad als alle gebruikers er graag komen. We hebben daarom goed geluisterd naar wat inwoners, medewerkers en de gemeenteraad belangrijk vinden. Een ontwerp maken dat tegemoet komt aan alle wensen en behoeften én binnen de financiële kaders past, dat is een uitdaging. Kraaijvanger is er volgens mij goed in geslaagd om bij het ontwerpen oplossingen te bedenken die zichzelf terug verdienen waardoor het gebouw nog generaties mee gaat.”

,,Amersfoort laat met dit gebouw zien dat ze verantwoord omgaat met vastgoed met oog voor mens, dier en het milieu,’’ laat David Hess van Kraaijvanger Architects weten. ,,Nu, op korte termijn en op lange termijn. Bewust investeren met oog voor  waarde op langere termijn is de voorwaarde voor een duurzame toekomst. Het huis van de stad kan hiermee een voorbeeld worden voor een circulair economie en klimaatadaptief bouwen. Een voorbeeld dat hopelijk door meerderen gevolgd wordt.”

SCHETSONTWERP Het schetsontwerp laat zien wat de vorm van het gebouw wordt, de omvang, hoe het ingepast wordt in de omgeving en welke functies er komen. Zo kunnen inwoners elkaar straks ontmoeten in de horecagelegenheid, gebruik maken van vergaderruimtes, wandelen op de groene pleinen en in de tuinen en raadsvergaderingen bijwonen. Ook kunnen inwoners er terecht voor gemeentezaken zoals paspoorten, vergunningen en huwelijken. Daarnaast is het de bedoeling dat ook andere maatschappelijke organisaties, zoals Indebuurt033, UWV en Stadsring 51 ruimte krijgen in het Huis voor de Stad, om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. ,,In het ontwerp is verder te zien dat er veel aandacht is voor maatregelen om het gebouw energieneutraal te maken zoals zonnepanelen, het gebruik van warmte- en koude opslag, goede isolatie en duurzaam bouwen. De bomen en planten op het dak zorgen voor meer biodiversiteit in de stad,’’ zegt de gemeente.

INVESTERING ,,Om de wensen en ambities uit de stad gelijktijdig te kunnen realiseren is ruim honderd miljoen euro nodig. Dit is een grotere eenmalige investering dan eerder is voorzien. De jaarlijkse huisvestingskosten voor het nieuwe stadhuis blijven wel ongeveer gelijk aan het huidige stadhuis. Dat komt doordat de gemeente de investeringskosten over een langere periode kan spreiden. Het nieuwe stadhuis gaat vanwege de investeringen in toekomstbestendigheid vijftig jaar mee, aanvankelijk was ingezet op veertig jaar. Daarnaast wordt rendement gehaald uit zonnepanelen, hoogwaardige isolatie, warmte – en koude opslag. En krijgt de gemeente opbrengsten uit de verhuur van ruimtes in het Huis van de Stad aan horeca en maatschappelijke partners. Het college kiest hiermee voor een bewuste eenmalige investering die zichzelf met de jaren terugverdient,’’ vervolgt de gemeente.

Vanaf 7 tot en met 24 oktober kunnen inwoners via www.amersfoort.nl/stadhuis reageren op het schetsontwerp. In enkele korte video’s is te zien hoe het toekomstige Huis voor de Stad er ongeveer uit gaat zien. Bij de video’s worden vragen gesteld over het ontwerp. De reacties worden meegenomen in de volgende ontwerpfase en gedeeld met de gemeenteraad. In november neemt de gemeenteraad een besluit over het schetsontwerp.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie