Willem-Jan Stegeman, wethouder van financiën.
Willem-Jan Stegeman, wethouder van financiën. Gemeente Amersfoort

Amersfoort verwacht financieel zwaar weer

Politiek

AMERSFOORT Amersfoort moet de komende jaren financieel alle zeilen bijzetten. De gemeente bleef in 2019 dicht bij de begroting. Maar voor de komende jaren wordt er zwaar weer verwacht. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Het is zeker dat de gemeente voor een grote financiële opgave staat de komende jaren, al zal het hoeveel en hoe nog moeten uitkristalliseren. De financiële impact van de coronacrisis is nog niet voorbij en ook de financiële koers van het Rijk is nog onzeker, aldus de gemeente. Het college schrijft aan de gemeenteraad dat ze desondanks nieuwe oplossingen zoekt om de drie grote opgaven voor voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en de ontwikkeling van een inclusieve samenleving, te verwezenlijken.

BLIJVEN INVESTEREN ,,Blijven investeren in de toekomst van de stad, ook als het tegen zit. Wij zien nog steeds de meeste kansen in onze drie grote opgaven. Bovendien maakt de huidige tijd duidelijk dat de vraag naar betaalbare woningen door de coronacrisis alleen nog maar toeneemt. En steeds meer inwoners en ondernemers omarmen het belang van duurzaamheid. Ook moeten we juist nu blijven zorgen dat iedereen mee kan doen in onze stad en zich hier welkom voelt”, aldus wethouder Financiën Willem-Jan Stegeman. Het college rapporteerde de financiële stand van zaken voor de komende jaren op 9 juni in een zogeheten kaderbrief aan de gemeenteraad.

GROTERE OPGAVE Stegeman: ,,Al voor de uitbraak van corona bleek dat er druk op de financiën zou ontstaan. Toen schatten we in dat die druk verminderd kon worden door ombuigingen en kansen voor inkomsten. Door corona wordt de financiële opgave groter. We weten nog niet wat er aan geld en beleid nodig is om de effecten van deze crisis het hoofd te kunnen bieden èn voldoende geld over te houden voor de drie grote opgaven die de toekomst van onze stad bepalen.”

KADERBRIEF Vanwege de onzekere situatie is dit jaar gekozen voor een kaderbrief in plaats van de gebruikelijke kadernota. Met de brief geeft het college inzicht in de actuele financiële situatie en het meerjarenperspectief. Ook geeft het college uitgangspunten voor de begroting 2021-2024, die in het najaar op de agenda staat. De beleidskeuzes, die normaal gesproken in een kadernota staan, worden nu bij de begroting gemaakt. Daarover gaat het college met de gemeenteraad in gesprek. Ook komen mogelijke nieuwe oplossingen vanwege corona dan aan de orde.

FINANCIËLE POSITIE Hoewel Amersfoort in 2019 nauwelijks geld overhield, kwam ze ook niet in de rode cijfers. De wethouder: ,,Er is uitgegeven wat passend was binnen de begroting. Toch heeft Amersfoort, net als veel gemeenten, te maken met weinig ruimte in de begroting door stijgende kosten voor Jeugdzorg, WMO, vervangingsinvesteringen en –onderhoud, gestegen lonen en hogere prijzen over de hele linie. Ook de onverwachte uitgaven door corona zorgen voor financiële krapte. Als er niets verandert dan komt Amersfoort jaarlijks tussen de 3 miljoen euro en 9 miljoen euro tekort. De buffer die beschikbaar is om tegenvallers op te vangen, slinkt daardoor snel." 

ONZEKERHEDEN Op welke uitkeringen van het Rijk de gemeente kan rekenen is nog niet duidelijk. ,,Zo is de nieuwe verdeling van het gemeentefonds uitgesteld tot 1 januari 2022 en hoeven we vanuit de reguliere groei van dit fonds weinig extra geld te verwachten de komende jaren", zegt Stegeman. ,,Tevens is het onzeker of een nieuw kabinet volgend jaar de uitkering van 3,1 miljoen euro, die we in de jaren 2019, 2020 en 2021 ontvangen voor Jeugdhulp in Amersfoort, structureel maakt."

EFFECTEN Ook beginnen de financiële consequenties van de coronacrisis zich nu pas te vormen. Amersfoort schat de extra kosten voor 2020 tot en met 2022 nu tussen de 10 en 15 miljoen euro. ,,De effecten in de jaren daarna zijn nu nog moeilijk te voorspellen. Wel veroorzaakt de verwachte krimp van de economie meer werkeloosheid en meer beroep op bijstand. Hoe dan ook zullen de intensiveringen of bezuinigingen van het Rijk invloed hebben op de Amersfoortse financiën."

BIJSTELLEN Stegeman: ,,Het is duidelijk dat de huidige financiële positie van Amersfoort verbeterd moet worden. Keuzes bijstellen, strategieën aanpassen en bovenal nog scherper kijken naar wat haalbaar, wenselijk en urgent is voor onze stad en inwoners. Hierover gaat het college met de gemeenteraad in gesprek. Onze prioriteiten zijn om de begroting de komende twee jaar structureel sluitend te maken, de stad uit deze crisis te loodsen en de drie opgaven – de Duurzame, Groeiende en Inclusieve stad – te realiseren. Daarna hopen we vanuit een stabiele basis alle toekomstige onzekerheden het hoofd te kunnen bieden.”

De gemeenteraad bespreekt de kaderbrief op 7 juli en besluit hierover op 14 juli 2020.

advertentie