Raadslid Rob Smulders (PvdA).
Raadslid Rob Smulders (PvdA). Gemeente Amersfoort

PvdA eist in brandbrief: snellere crisishulp, minder rompslomp

Politiek

AMERSFOORT Het aantal daklozen en de armoede in Amersfoort nemen toe vanwege de coronacrisis. De gemeente zou echter te weinig vaart maken met het aanpakken van de problemen. Daarom heeft de PvdA een ‘brandbrief’ gestuurd naar de lokale politiek. De fractie vraagt hierin om een alles omvattend ‘deltaplan’. De gemeenteraad moet daarbij ‘gezamenlijk optrekken’. 

Jeroen de Valk 

De gevraagde politieke solidariteit is er nog niet, vindt PvdA-raadslid Rob Smulders. Hij laat weten aan deze krant: ,,Het is helaas niet vanzelfsprekend dat álle fracties hiervoor opkomen.’’ Het verloop van de crisis laat zich niet voorspellen. Smulders zegt echter zeker te weten dat de hulporganisaties ‘een stuwmeer van aanvragen’ verwachten. Die toeloop is al van start gegaan. ,,Neem alleen de voedselbank; die ontving in mei 140 nieuwe aanvragen.’’ 

De fractie sprak uitgebreid met de betreffende instellingen. Smulders: ,,Inkomsten drogen op en de schuldhulpverlening zal het druk krijgen; Stadsring 51 bevestigt dit ook. De wooncorporaties zien al dat betalingen achterblijven. Het aantal daklozen loopt op volgens de hulporganisatie Kwintes. Het gebouw Amergaard op het terrein van Zon en Schild moet misschien permanent open blijven voor de opvang van daklozen.’’ 

[REGELGEVING] Het kernwoord is: deregulering. ,,Je moet de ellende vóór zijn door hulp te bieden zonder dat er eerst vijf formulieren moeten worden ingevuld, waarna je nog eens drie weken moet wachten. Dat is ‘deregulering’. De strenge regelgeving wordt hier en daar al losgelaten. De voedselbank is tijdelijk bereikbaar zonder stapels formulieren en een protocol.’’ Het gemeentebestuur is van goede wil en ‘beslist niet doof’, maar Smulders ziet nog ‘te weinig actie’. ,,We moeten allereerst alle regelingen goed bekijken en de koppen bij elkaar steken. Welke regelingen kunnen we versoepelen?’’ 

De brandbrief van de PvdA is opmerkelijk, ook omdat de PvdA zich gewoonlijk niet zo luid manifesteert als bijvoorbeeld de actiepartij SP of Amersfoort2014, die krachtig oppositie bedrijft. 

[‘NIEUWE ARMOEDE’] De fractie constateert hierin dat, ondanks de steunmaatregelen van het rijk, er ‘veel mkb’ers, zzp’ers, full- en parttimers en flexwerkers’ zijn die hun opdrachten zien opdrogen. ,,Daardoor dreigt voor velen een situatie waarin zij onder het bestaansminimum terechtkomen en niet meer in staat zijn om in hun (gezins)onderhoud te voorzien. Daarbij liggen dreigende schuldenproblematiek en nieuwe armoede op de loer.’’ 

Vervolgens wordt gevraagd om die ‘deregulering’: het versoepelen en aanpassen van regels met betrekking tot hulp bij ‘inkomensderving, leningen, sollicitaties, omscholing, huisvestingsproblemen, voedsel, welzijn en verzorging’. 

advertentie