De nieuwe wijken vanuit de lucht, met in het midden het Soesterkwartier.
De nieuwe wijken vanuit de lucht, met in het midden het Soesterkwartier. Gemeente Amersfoort

'Supervisor' Jeroen Ruitenbeek begeleidt ontwikkeling vijf woonwijken

Politiek

AMERSFOORT Amersfoort krijgt een nieuwe wijk met ruimte voor zeker drieduizend woningen: Langs Spoor en Eem. Of, beter gezegd: vijf wijkjes rond de oude binnenstad: de Wagenwerkplaats, het Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt. Er is in totaal net zoveel ruimte als in de historische binnenstad.

Jeroen de Valk

De nieuwbouw moet de bestaande wijken ondersteunen. Daarbij wordt allereerst gedacht aan het Soesterkwartier, de oude volkswijk waar bijna de hele sliert nieuwbouw aan zal grenzen. De gemeenteraad stemde al in juli vorig jaar in met het aanstellen van een 'supervisor' die als smeermiddel moet fungeren tussen de verschillende partijen. Die supervisor is er inmiddels. Zijn naam is Jeroen Ruitenbeek en hij werkt in Rotterdam bij een stedenbouwkundig bureau.

Bij een bijeenkomst in de Observant, vlak naast het stadhuis, waren zo'n honderd aanwezigen, onder wie de helft van de gemeenteraad. Ruitenbeek vertelde dat hij ijverig de stad verkent; onlangs bivakkeerde onlangs zeker twee uur bij een snackbar in het Soesterkwartier.

NOORDEWIERWEG Hij heeft al besloten dat de bedrijvigheid in de nieuwe wijken vooral niet ten koste mag gaan van de winkels in het Soesterkwartier. Sommige daarvan leiden een zieltogend bestaan. Verder werd hem duidelijk dat de Noordewierweg nu al het verkeer niet aankan. Dat moet en kan vast veiliger, en dat geldt eveneens voor de rotonde De Nieuwe Poort.

Ruitenbeek is ervan overtuigd dat deze 'desolate' rotonde kan worden veranderd van 'een gat in de stad' in 'een verbindende ruimte'. Voorts denkt hij aan het beter 'oversteekbaar' maken van de Amsterdamseweg; dat zou kunnen door aanleg van een middenberm.  

RAFELRANDEN Hij zag al speurend ook wat hij níet wil, en dat zijn rafelranden. Denk aan de achterzijde van het Eemhuis of de supermarkten bij de Burger King, tegenover het Eemplein. Een vreemdeling moet drie keer om het pand lopen om de entree te vinden. Wijken moeten netjes zijn afgewerkt, ook de uiteindes.

Ruitenbeek is erg vóór het behoud van bestaand industrieel erfgoed. ,,Het is soms omslachtig om daarmee te werken, maar ze vertegenwoordigen het verleden van Amersfoort en verdienen dus respect.'' Hij benadrukte, evenals de politiek, dat de bouw van Langs Spoor en Eem nu al van start is gegaan; denk aan het Eemplein. Wethouder Astrid Janssen: ,,Het zou te lang duren om te wachten op de voltooiing van een megaplan.''

4,5 MILJOEN De provincie leeft ook mee, aangezien hier een kans is om enkele wijken - waaronder ook Overvecht in de stad Utrecht - op te knappen. Er ligt voor het Soesterkwartier 4,5 miljoen vanuit de provincie, die denkt aan het stimuleren van werkgelegenheid, het voorkomen van eenzaamheid en het versterken van de plaatselijke detailhandel. Ook zou het  Soesterkwartier groener moeten worden door een vermindering van het  verkeer. Dat zal niet vanzelf gaan, aangezien menige Soesterkwartierder zeer gehecht is aan zijn auto.

Andere mogelijke struikelblokken zijn het nieuwe stadhuis, dat volgens de laatste besluiten zal verrijzen op het Trapezium. Daar kunnen dus minder woningen komen. En: afvalbedrijf Rova, dat zal verhuizen om een herontwikkeling van de Kop van Isselt mogelijk te maken. De nieuwe Rova-locatie staat al min of meer vast - bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef - maar deze verhuizing wordt volgens de gemeente 'een enorme operatie' waarvan alleen de voorbereiding al jaren zal vergen.

EEMOEVER Aansluitend werd in het stadhuis gesproken over herontwikkeling van de Eemoevers. Enkele burgerinitiatieven, waaronder Vrienden van de Eem en Stichting SIESTA (Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort), presenteerden zich. Ze bleken vóór een groene bestemming. Enkele suggesties van SIESTA: ,,Oeverrecreatie, uitbreiding van de jachthavens, aanleg van een park en wonen aan het water.''

Bebouwing moet echter beheerst plaatsvinden, aangezien de bewoners en ondernemers gehecht zijn aan het groen. Bovendien broeit er de grutto. De voormalige wethouder Ruud Luchtenveld was nadrukkelijk aanwezig als vertegenwoordiger van Vrienden aan de Eem. De meeste politici waren zeer ingenomen met zijn voorstel om 'kennis en kunde te delen'. Alex Engbers (CDA) jubelde: ,,Deze stad heeft enkel vrienden van de Eem.'' Luchtenveld cum suis zullen dus meedenken over de toekomst van de Eem.

advertentie
advertentie