Woontorens Stadsring

4 mei 2022 om 17:27 Overig Deel je nieuws

In de hoogbouwvisie 2019 van de Gemeente Amersfoort is het uitgangspunt dat hoogbouw aan de Stadsring niet wordt aangemoedigd. Maar ………. direct daarop volgt de uitzondering voor de hoek van de Stadsring met de Utrechtseweg! Argument: Op dit punt zouden hoogteaccenten moeten komen als markering van de route van het station naar de binnenstad. Argumenten die nu door de wethouder naar voren worden gebracht: gezelligheid (sic!), rechttrekken Utrechtseweg (kan ook bij kleinschalige ontwikkeling) en grote vraag naar woonruimte (valide). 

Wanner wordt gekeken naar de bestaande bebouwing aan de buitenzijde van de Stadsring voor het tracé tussen de verkeerstunnel naar de Amsterdamseweg en de Utrechtsestraat dan bestaat die uit 4 tot 6 bouwlagen (middelhoogbouw). De enige uitzondering daarop vormt het voormalige gebouw van de SNS-Bank dat uit 8 bouwlagen bestaat. Dit gebouw valt dus buiten de toon van de structuur van het huidige stadssilhouet. 

De voorgenomen ontwikkeling van de plekken Utrechtseweg 1 en 2-4 met torens van 10 en 16 bouwlagen past met andere woorden niet in het bestaande beeld. Het is goed om op deze plekken woningbouw te realiseren. Laat die dan wel passen in de al aanwezige stedelijke structuur. Dat dit goed mogelijk is bewijst de herbestemming van het gebouw van voorheen de Amersfoortse Verzekeringen aan de Stadsring 1-7 en 9-33 bestaande uit 6 bouwlagen.

Het is misschien goed dat de recent, nieuw geïnstalleerde Gemeenteraad zich nog eens buigt, over de reactie op de concept gemeentelijke hoogbouwvisie van maart 2019 alvorens over te gaan tot besluitvorming. De reactie is opgesteld door deskundige architecten en stebouwkundigen van het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite. Hierin zijn de voor- en nadelen, het commentaar en de aanbevelingen voor hoogbouw kristalhelder verwoord. Ook voor de Stadsring in samenhang met onze middeleeuwse stad. 

Lex Hemels

4 mei 2022

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie