Een plattegrond met een 'buitenring' (rood) die de functie van de Stadsring overneemt.
Een plattegrond met een 'buitenring' (rood) die de functie van de Stadsring overneemt. Bureau RHDHV

Reëel plan: ‘een groene, autoluwe, parkachtige Stadsring’

11 oktober 2021 om 19:33 Politiek

AMERSFOORT Kan de Stadsring autoluw worden? Een onderzoeksbureau kreeg deze vraag voorgelegd en concludeert voorlopig dat het kan: een Stadsring met nog maar twéé rijstroken - voor elke richting één - en een maximum snelheid van dertig kilometer.

Jeroen de Valk

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het autoverkeer kan worden ontmoedigd, maar mensen zullen in auto’s blijven rijden en zullen dat dus ergens anders gaan doen. De onderzoekers van Royal Haskoning DHV (RHDHV) wijzen dan ook op de toenemende verkeersdrukte die kan ontstaan op andere wegen. Maar daar hebben ze iets op gevonden.

Een plattegrond met de toekomstige, nog theoretische situatie (zie de afbeelding) toont in knalrood een nieuwe rondweg, die min of meer de vervanging wordt van de huidige Stadsring. Vanaf die buitenring gaat het verkeer via rechte toevoerwegen in de richting van de binnenstad. Daar rijd je dan alleen nog naartoe als je er moet zijn, en dan parkeer je aan de rand ervan.

Een nieuwe buitenring lijkt een logische ontwikkeling. Toen de Stadsring werd aangelegd, eind jaren ’50, kende Amersfoort enkele tienduizenden inwoners. Dat aantal loopt nu naar de 160.000. Amersfoort moest vanaf 1980 als ‘groeistad’ voorzien in woningen voor de regio. Daarna kwamen er in hoog tempo nieuwe wijken bij.

WESTTANGENT De verslaggever sprak zo’n tien jaar terug een paar toeristen die tot in de jaren ’70 in Amersfoort woonden en daarna waren geëmigreerd. Ze hadden jubelende verhalen gehoord over de noordelijke ‘architectuurwijk Kattenbroek’ en waren daartoe naar de Koppelpoort gegaan. Want dat was toch het noorden van de stad? Kattenbroek is vanaf de Koppelpoort ten minste vier kilometer lopen.

De nieuwe ‘buitenring’ gaat wel uit van toekomstige ontwikkelingen. Daarom achten de onderzoekers een autoluwe ringweg pas reëel in ongeveer 2030. De westelijke ontsluiting is op de plattegrond al ingetekend. Maar momenteel liggen de werkzaamheden stil, onder meer omdat een aanzienlijke overschrijding dreigt van het budget. Wellicht is de VVD thans de enige fractie in de Amersfoortse raad die nog voor honderd procent staat achter deze ‘westtangent’ van de Amsterdamseweg/Birkstraat naar de Stichtse Rotonde.

BOVENDUIST Tevens rekenen de onderzoekers erop dat Knooppunt Hoevelaken en de rotonde De Nieuwe Poort zijn verbeterd. Ook moet er een ontsluitingsweg zijn voor Bovenduist. Deze woonwijk moet nog worden gebouwd. De geplande weg gaat over het grondgebied van Bunschoten, en met die gemeente wordt nog onderhandeld.

Voorts zou het autoverkeer - waar dan ook - moeten afnemen. In antwoord op raadsvragen meldde het college van b & w dat het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer tegen het jaar 2030 met 5 tot 10 procent moet zijn toegenomen, ten einde de verwachte groei van het autoverkeer op te vangen. De groei zou komen van onder meer Bovenduist en de - ook nog te realiseren - reeks woonwijken Langs Eem en Spoor. Daar is alvast rekening mee gehouden. De burger lijkt welwillend: uit een recente enquête bleek al dat twee derde van de Amersfoorters vaker de fiets of het OV neemt dan de auto.

NOORDELIJKE RINGWEG Dertig kilometer zou de snelheid worden op de Stadsring, van de Amsterdamseweg tot de Hogeweg. En misschien ook op de noordelijke rondweg, ofwel de route door de Ringweg Koppel die overgaat in de Ringweg Kruiskamp, van de Industrieweg en tot de Hogeweg.

De plannen werden meestal positief ontvangen door de raad bij een presentatie van het onderzoeksbureau. Jeroen Bulthuis (GL), medeorganisator van de informerende ronde, stelde vast dat de bijeenkomst nog maar het begin was ‘van een heel traject’.

VAN RING NAAR PARK De gemeente werkt hierin samen het burgerinitiatief Van Ring naar Park, bestaande uit bewoners en deskundigen. Eén van de leden daarvan laat weten op vanringnaarpark.nl: ,,Een groene, autoluwe, parkachtige stadsring is wat mij betreft onmisbaar in de stad van de toekomst. Als fijne plek waar de mens centraal staat - en niet de auto.’’

Enkelen van hen pleiten er ook voor om het water terug te brengen naar wat nu nog de Stadsring is. Tot eind jaren ’50 was hier een plantsoen te vinden met een beek. Het adres van Amicitia, de lege koopgoot met de oude gevel, is nu Stadsring 189. Ooit was het adres van de deftige sociëteit ‘Plantsoen Zuid 2’.

Een artist impression van de autoluwe Stadsring. Rechts, achter de bomen Amicitia.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie