Poolse arbeidsmigranten in een recreatiewoning.
Poolse arbeidsmigranten in een recreatiewoning. Piroschka van de Wouw

Bevolkingsgroei voornamelijk door arbeidsimmigratie

30 oktober 2019 om 11:27 Overig

AMERSFOORT In de eerste negen maanden van dit jaar kreeg Nederland er al meer dan honderdduizend inwoners bij. Dat zijn er al bijna net zoveel als in heel 2018. Het grootste deel van die groei komt door de komst van immigranten, zo blijkt uit woensdag (30/10) bijgewerkte CBS-cijfers.

Amersfoort telde 157.130 inwoners in september en er kwamen sinds januari dit jaar 0,54 procent (per saldo 844 personen) bij in de gemeente. Een groep van 5.872 mensen verhuisde naar Amersfoort, waarvan 5.033 vanuit een andere Nederlandse gemeente en 839 vanuit het buitenland.

Volgens het statistiekbureau groeit de bevolking dit jaar 'relatief snel'. Tot nu toe kwamen er 208 duizend immigranten naar Nederland, daartegenover vertrokken 121 duizend mensen naar het buitenland. Ook werden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden: ruim 15 duizend meer. 

In het merendeel van de gemeenten groeide de bevolking in de eerst negen maanden van dit jaar. Een cluster van gemeenten in krimpregio's Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen, De Achterhoek en Zuid-Limburg zag hun inwonertal verder terugvallen.

POOLSE GASTARBEIDERS Immigratie is de voornaamste oorzaak van de bevolkingsgroei. Gekeken naar het migratiesaldo – het aantal mensen dat in Nederland is komen wonen minus het aantal vertrokken emigranten – valt vooral Polen op. Tot en met september kwamen er per saldo achtduizend Polen bij. Ook kwamen er relatief veel mensen uit India (per saldo zo'n zesduizend), de voormalige Sovjetlanden, Syrië en Bulgarije bij.

AZC In een aantal veelal kleine gemeenten is de bevolkingsgroei aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Vaak komt dat doordat er in die gemeenten een asielzoekerscentrum (azc) gevestigd is, zoals in Westerwolde (azc Ter Apel) of Cranendonck (azc Budel). Vluchtelingen die aankomen in zo'n opvanglocatie, worden namelijk automatisch ingeschreven bij de gemeente waarin het azc staat. Zodra zij deze gemeente weer verlaten, omdat ze bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben gekregen en elders gehuisvest worden, worden zij weer uitgeschreven.

 

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie