Afbeelding
BDU Media
Ingezonden

‘Pretpark Henschotermeer wordt eenheidsworst en inwisselbare recreatie’

Opinie

REGIO ,,Een omheind park vol vermaak waar jaarrond gerecreëerd kan worden: dat is de toekomst voor het Henschotermeer en omringende bossen als het aan de exploitant ligt. Op 2 december maakte de uitbater zijn plannen bekend tijdens een voorlichtingsmiddag. Dat er ingrijpende bouwplannen in de pijplijn zaten was mij bekend, maar dat deze zo omvangrijk en zo ten koste zouden gaan van de ongereptheid van dit gebied, had ik niet kunnen bevroeden.”

,,Het is echt schrikken. Er komt zeker 5000 vierkante meter aan extra bebouwing in de bossen rond het meer. Twee restaurants, een overdekte speelhal, een onbekend aantal appartementen, vijfentwintig chalets (omvang onbekend) aan het water, een activiteitenhal (ook voor fairs, schaatsen en autoshows), een klimbos, een trimbaan, een kinderboerderij, een toren op het eiland en een extra brug. En niet te vergeten, de verhuizing van het YMCA-complex naar een van de terreinen bij het Henschotermeer.”

De redactie selecteert voor u regelmatig een aantal aansprekende en belangwekkende verhalen uit de regio.

,,Als deze plannen doorgang vinden is het voor altijd gedaan met het ongerepte bos en gaat het unieke natuurlijke karakter van het meer definitief verloren. Er zal flink gekapt gaan worden. Het verlies aan bomen, de bouw en toenemende recreatie zal een zeer negatief effect hebben op de natuur, de biodiversiteit en dieren die daar in het wild leven. Het feit dat het gebied inmiddels geruime tijd is afgesloten met een hek van prikkeldraad is natuurlijk in- en intriest. Is dit serieus waar we heen willen met ons mooie natuurgebied?”

,,Voor inwoners van Woudenberg en omliggende gemeenten is het veelal niet duidelijk wat er staat te gebeuren. Misschien denkt men ‘oh er komt een restaurantje bij, gezellig.’ Maar als je de plannen bestudeert kun je alleen maar tot de conclusie komen dat dit van een heel andere orde is. Dit gaat om het commercieel uitbaten van onze natuur, de ‘verroompottisering’ van natuurgebieden, die van iedereen horen te zijn, en niet van investeerders die uit zijn op maximale winst (denk aan Europarcs in hetzelfde gebied) of in dit geval één ondernemer die de volledige vrijheid lijkt te krijgen om te doen wat hem goeddunkt - en er vervolgens zelf de vruchten van gaat plukken.”

,,En, heel belangrijk: omdat de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug kritisch is op de plannen, heeft de uitbater alle bebouwing en overige plannen (op de activiteitenhal na) verplaatst naar Woudenbergs grondgebied. Dit is onacceptabel en niet overeenkomstig de afspraken die zijn vastgelegd in het gezamenlijke ontwikkelkader dat is ondertekend door gemeente Woudenberg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie Utrecht en Landgoed Den Treek-Henschoten. Daarin is afgesproken dat de overheden in gezamenlijkheid de visie op het gebied vormgeven en deze in de toekomst blijven ontwikkelen; dat de natuurwaarden beschermd en waar mogelijk versterkt worden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft aangegeven dat zij opnieuw aan tafel wil om de visie te toetsen aan de huidige ontwikkelingen en de stand van zaken in het gebied. Zij vreest voor onbeheersbare recreatiedruk (mede ook door de verstening en verdere commercialisering van de andere recreatieterreinen) en een groot verlies aan natuurwaarden als de huidige plannen doorgang vinden. Gemeente Woudenberg heeft deze uitnodiging voor gezamenlijke bezinning afgeslagen. Dat is zeer zorgwekkend. Gaat de gemeente Woudenberg nu echt op eigen houtje beslissen dat deze megalomane plannen doorgang kunnen vinden?”

,,Het Henschotermeer is oorspronkelijk aangelegd om iedereen, uit stad en dorp, arm en rijk, de gelegenheid te geven vrijelijk van de natuur te genieten, om tot rust te komen tussen ongerepte bossen. Maar dat uitgangspunt lijkt nu volledig losgelaten. Het wordt eenheidsworst, inwisselbare recreatie waarvoor niet alleen wij moeten betalen, maar ook de natuur.”

,,Inwoners van Woudenberg en omstreken, als u zich net als ik ook zorgen maakt over de commercialisering van onze natuur en de mogelijke pretpark-toekomst van het Henschotermeer, laat uw stem dan horen! Laat de gemeente weten dat we de unieke ongereptheid en puurheid van ‘ons’ meer willen behouden. De natuur is namelijk niet van ondernemers. De natuur is van ons allemaal.”

Jesseka Batteau, coördinator van de werkgroep Partij voor de Dieren Woudenberg

advertentie