,,De vraag ‘Hoe kan ik je helpen?’ is voor mij de belangrijkste om te stellen aan iemand die dak- of thuisloos is”, zegt Bernadette van Dijk, straatpastor in Amersfoort.
,,De vraag ‘Hoe kan ik je helpen?’ is voor mij de belangrijkste om te stellen aan iemand die dak- of thuisloos is”, zegt Bernadette van Dijk, straatpastor in Amersfoort. Dick Westerveld

St.-Maarten-maaltijd in Sint Xaveriuskerk op 11 november

Activiteiten

AMERSFOORT ,,De vraag ‘Hoe kan ik je helpen?’ is voor mij de belangrijkste om te stellen aan iemand die dak- of thuisloos is”, zegt Bernadette van Dijk, straatpastor in Amersfoort. ,,Ieder heeft zijn eigen levensverhaal; en wat werkt voor de één hoeft niet het juiste te zijn voor een ander.” Samen met de Sint Xaveriuskerk verzorgt ze op 11 november een maaltijd vanuit de gedachte van Sint-Maarten. 

,,Sint Maarten gaat over delen en verbinden. We zijn er heel blij mee dat de kerk zich wil verbinden met de mensen voor wie wij werken. Ik snap dat ze het contact zoeken en een eenmalige maaltijd is een mooi begin. Maar het is niet meer zo eenvoudig zoals in de tijd van Sint-Maarten. Hij zag iemand zitten zonder een mantel en sneed zijn eigen mantel in tweeën. Probleem opgelost.”

COMPLEX Wat Bernadette ziet in haar werk als straatpastor is dat het niet zo gemakkelijk is om te ontdekken wat iemand nodig heeft. Bij mensen die dak- en thuisloos zijn gaat het vaak om complexe problematiek, bestaand uit onder andere psychiatrische klachten, schulden en verslavingsproblematiek. 

We denken soms te snappen wat iemand nodig heeft, maar is dat ook echt zo?

,,We denken soms te snappen wat iemand nodig heeft, maar is dat ook echt zo? Vanmorgen sprak ik bijvoorbeeld iemand die zo’n complex verhaal had. Wat ik dan doe, is luisteren en hem weer de verbinding te laten zoeken met hulpverlening.”

ONAFHANKELIJKE STICHTING Ze vult haar werkdagen met aandacht voor de mensen die in Amersfoort op straat leven. ,,We zijn een onafhankelijke stichting, maar hebben een warme band met veel kerken in Amersfoort. Van gereformeerd tot katholiek, ze steunen ons werk financieel en dragen graag bij. Daar zijn we heel blij mee.”

WAARDEVOL ,,Wat wij doen, is tegen iemand zeggen: ‘Je bent waardevol en dat blijf je altijd.’ Wij hebben de gelegenheid om naar de hele mens te kijken, om zijn of haar levensverhaal te horen en te zien waar de breuklijnen lopen, waar de mogelijkheid is tot verzoening. Is er zin of onzin? Waar hopen ze nog op en dromen ze van?

De mensen die we spreken zijn vaak behoorlijk losgeraakt van familie en vrienden. Daar is dan ook meestal pijn en verlies en er zijn barrières om weer mee te kunnen doen. In de samenleving, maar ook in relaties om hen heen.”

GESCHAPEN BROERS EN ZUSSEN Het werk van de pastores houdt niet op wanneer de hulpverlening stopt, vanuit het idee dat iedereen altijd waardevol is. ,,Want”, zo geeft Bernadette aan, ,,voor ons ben je altijd waardevol. We zijn geschapen broers en zussen.”

Dit artikel komt tot stand door een samenwerking met de Raad van Kerken.
door Martien Hoekzema

advertentie