Afbeelding
FrankNoordanus

Cliëntenraad Meander zoekt twee nieuwe leden

18 mei 2021 om 11:50 Gezondheid-MeanderMC

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) behartigt de belangen van de huidige en toekomstige patiënten, hun naasten en bezoekers van het ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft een vacature voor twee nieuwe leden die het interessant vinden om mee te denken over goede zorg voor patiënten.  

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur en het MSB over allerlei plannen van het ziekenhuis die over patiënten gaan. Op deze manier dragen de negen leden bij aan kwaliteitsverbetering van de ziekenhuiszorg. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is de Cliëntenraad met ingang van september 2021 op zoek naar twee nieuwe leden. De nieuwe leden hebben affiniteit met de ziekenhuiszorg, een brede maatschappelijke oriëntatie en kunnen zich goed verplaatsen in de positie van patiënten.

De Cliëntenraad vergadert eenmaal per maand op donderdagmiddag. De benoeming is in principe voor vier jaar, waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort. De leden wonen in het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt. Meer informatie en de volledige vacature is te vinden op website van Meander Medisch Centrum.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie