Alliantie erkent Bewonersgroep Jeruzalem niet als officiële gesprekspartner

18 november 2013 om 00:00 Nieuws

AMERSFOORT - De Alliantie erkent Bewonersgroep Jeruzalem niet als vertegenwoordiger van de bewoners van het gelijknamige buurtje. De bleek na een gesprek vorige week tussen beide twee partijen. Volgens voorzitter Margreeth Bouwer van de Bewonersgroep wil de Alliantie wel met hen in gesprek over de toekomstvisie van Jeruzalem, maar dan op persoonlijke titel. Naast de woningcorporatie erkent ook de Vereniging HuurdersBelangen de groep niet als gesprekspartner. Zij werkt alleen samen met een officieel aangestelde bewonerscommissie die onder de huurdersbelangenvereniging valt, is het standpunt. Een bewonerscommissie in het leven roepen is dit jaar tweemaal mislukt en heeft geleid tot een impasse tussen 'Jeruzalem' en de VHB.

door Bert Vos

De Alliantie heeft tijdens het gesprek aangegeven te willen nadenken over een andere vorm van samenwerken, door bijvoorbeeld over de toekomstvisie van de buurt met groepjes bewoners in gesprek te gaan. Gebiedscoördinator Tosca van der Zijden van de Alliantie wil eventueel een klankbordgroep vormen, zegt Bouwer in een schriftelijke reactie. ,,Dan gaat er een brief naar alle bewoners en mag iedereen zich daarbij aansluiten. Omdat er geen bewonerscommissie is, is het wel gebruikelijk dat er dan iemand van de VHB bij zal aanschuiven. Maar dat zien wij absoluut niet zitten." De VHB heeft bij monde van voorzitter Cor Krottje deze maand, na een zoveelste aanvaring, aangegeven dat zij Bewonersgroep Jeruzalem niet meer zien als serieuze gesprekspartner over zaken die de wijk aangaan, zoals de renovatieplannen voor de buurt. ,,Inderdaad erkennen zij ons niet, maar wij zijn van mening dat we prima zonder hen kunnen," zegt Bouwer. 

De verwachting is dat begin 2014 een concept toekomstvisie voor Jeruzalem gereed is en met de bewoners besproken wordt. Deze visie beschrijft wat over vijf tot tien jaar nodig is voor een vitale buurt waar het prettig wonen en leven is. Daarna start de Alliantie met het maken van het toekomstplan. Dit vult concreet in wat er moet gebeuren met de woningen, woonomgeving en samenleving van Jeruzalem om de doelstellingen uit de toekomstvisie te bereiken.

Jeruzalem is een voorbeeld van snelle en goedkope woningbouw van kort na de Tweede Wereldoorlog. Er was een grote behoefte aan extra woningen en bouwmaterialen waren schaars. Architect J.F. Berghoef koos daarom voor het zogeheten Airey-montagebouwsysteem: betonnen gevelpanelen opgehangen aan gevelkolommen. De woningen hebben daardoor een traditioneel uiterlijk met kleine ramen en schuine daken.

De toekomstvisie voor de wijk Jeruzalem wordt ontwikkeld in het kader van Amersfoort Vernieuwt. In dit programma werken bewoners, organisaties, woningcorporaties en gemeente samen voor een betere buurt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie