‘Alliantie laat bewoners risico lopen’

21 juli 2010 om 00:00 Nieuws

KOPPEL - Woningbouwcorporatie De Alliantie Eemvallei heeft bewoners in de wijk Jeruzalem moedwillig een groot gezondheidsrisico laten lopen, vindt de bewonerscommissie Jericho-Jeruzalem. Alhoewel de corporatie al veel langer wist dat er asbestvezels in de dakgoten zaten, afkomstig van de asbestdaken, werden bewoners daarvoor pas op 22 juni 2010 per brief gewaarschuwd. De Alliantie vindt dat zij altijd zeer zorgvuldig met de bewoners is omgegaan in deze kwestie. De asbestdaken worden waarschijnlijk in het najaar vervangen.

Corporatie gaat asbestdaken vervangen

door John Spijkerman

Op de daken van de woningen en schuurtjes liggen asbestplaten. Bewonerscommissie Jericho-Jeruzalem praat al jaren met De Alliantie over het vervangen daarvan. In een brief van 22 juni die De Alliantie verstuurde aan bewoners, werd hun geadviseerd niet langer zelf de dakgoten schoon te maken, omdat daar een ‘minieme hoeveelheid asbestdeeltjes’ in zit. Tot dat moment waren bewoners verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun dakgoot. ,,Er is nooit eerder naar de bewoners gecommuniceerd dat ze niet op de daken mochten,’’ zegt Margreeth Brouwer lid van de bewonerscommissie. De bewonerscommissie verwijt de Alliantie nalatigheid.

De woningbouwcorporatie vindt dat zij zorgvuldig is omgegaan met de bewoners. ,,We volgen alle geldende wetten en regels voor asbest’’, zegt woordvoerder Leonie de Jong van de corporatie. ,,Alle werkzaamheden die we de afgelopen jaren in Jeruzalem aan de daken hebben getroffen zijn gedaan om eventuele risico’s voor bewoners weg te nemen.’’ Tot 2008 was er volgens de Alliantie geen aanleiding om te vermoeden dat de asbestdeeltjes zouden loslaten. Toch werd in 2008 een ‘minieme hoeveelheid asbestdeeltjes’ in de dakgoot van een woning aangetroffen. ,,Alle goten zijn toen gereinigd door een gespecialiseerd asbestbedrijf. Om eventueel loslatende deeltjes weer te hechten zijn de dakplaten daarna geïmpregneerd. Helaas is nu gebleken dat er opnieuw asbestdeeltjes in de goot zijn aangetroffen. We hebben daarom besloten de dakplaten te vervangen en bewoners daarover geïnformeerd.’’ De vervanging kost ongeveer 1,5 miljoen euro.

Toen de bewonerscommissie in 2008 vragen stelde over het impregneren, reageerde de Alliantie ‘nonchalant’, vindt Margreeth Brouwer van de bewonerscommissie. ,,Het impregneren is ook onzorgvuldig gebeurd’’, stelt zij. De bewonerscommissie heeft in maart 2010 zelf een asbestbedrijf uit De Meern een onderzoek laten doen, waarbij alleen de schuurdaken werden onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat het asbest gesaneerd moest worden. Een gesprek tussen bewonerscommissie en Alliantie bleek onmogelijk. De bewonerscommissie wilde inzicht in een rapport over de bouwkundige staat van de huizen dat de Alliantie eerder had laten maken, maar de Alliantie weigerde aanvankelijk. Inmiddels mag de bewonerscommissie het rapport wel inzien. Brouwer is blij dat de daken worden vervangen, maar heeft een vreemd gevoel aan de hele zaak overgehouden. ,,We willen graag om de tafel en openheid van zaken krijgen.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie