Extra geld voor groen Kruiskamp

Nieuws

Om het groen in de wijk aan te pakken krijgt de gemeente ruim drie ton. ,,Dit is snel besteedbaar geld’’, zegt wethouder Hekman. Een groot deel van het geld kan volgend jaar al worden besteed. In vergelijking met andere wijken komt Kruiskamp er goed af met deze extra groeninjectie. Dat Kruiskamp officieel bij de veertig Vogelaarwijken hoort en zich ‘prachtwijk’ of ‘krachtwijk ‘mag noemen, heeft de wijk geen windeieren gelegd. ,,Het helpt ons om geld binnen te halen’’, verzekert wethouder Hekman.

Hekman: ‘Dit biedt ons extra mogelijkheden’ KRUISKAMP - De ingang van het volkstuincomplex aan de Witte de Witstraat biedt een rommelige aanblik met meer dan manshoge brandnetels en bramenstruiken. Het is één van de dingen die wethouder Jelle Hekman wil aanpakken met de 327.000 euro die de gemeente Amersfoort krijgt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor groen in de wijk Kruiskamp. Met het geld worden ook kleine natuurspeeltuinen aangelegd bij bij de speeltuinvereniging en bij de buitenkast.

door John Spijkerman

Voor het wijkactieplan ‘Kruiskamp Krachtwijk’ is bijna 38 miljoen euro beschikbaar. In het plan dat vier jaar gaat duren, staan extra maatregelen voor de verbetering van wonen, leren, werken en integratie en samenleven, veiligheid en leefbaarheid in de wijk én thuis.

Volkstuin Hogeweg

Volkstuinvereniging Hogeweg zit inmiddels zo’n 15 jaar aan de Witte de Witstraat. Voorzitter Gaal vertelt dat de vereniging al 75 jaar bestaat en vroeger een terrein had aan de Hogeweg. Na de verhuizing naar Kruiskamp bleef de oude naam gehandhaafd. De vereniging heeft zo’n 50 leden, waaronder veel allochtonen. Ondanks de woningbouw in de Spoorwegzone, blijft de volkstuinvereniging zitten waar ze zit. Hekman verzekert dat de volkstuinvereniging ook in de toekomst gebruik kan maken van het terrein.

Enkele maanden geleden schreef voorzitter Gaal de wethouder een brief over de armoedige uitstraling van het volkstuinderscomplex. ,,Ik heb daarmee gewacht totdat ze klaar waren met bouwen. Ik vind dat de buitenkant van ons complex er asociaal, rommelig en achterbuurtachtig uitziet.’’ Gaal vroeg de gemeente daar wat aan te doen. Het geld van LNV kwam als geroepen. Wethouder Hekman oppert dat de gemeente binnenkort samen met de tuinvereniging en de overburen om de tafel moet om een mooie afronding te maken voor het gebied. Hij is blij met het extra geld van LNV. ,,Dit biedt ons extra mogelijkheden. Anders doe je het minimale middelen.’’ Het grootste deel van het geld, 200.000 euro, wordt gebruikt voor het groen rond de nieuwe ABC-school De Vlindervallei.

Op twee plekken in de wijk komen ook kleine natuurspeelplaatsen. Dat is bij de speeltuin naast De Roef en bij de buitenkast aan de Vasco da Gamastraat. En bij de verder groene ontwikkeling van Kruiskamp wil de gemeente ook het terrein van het militair hospitaal aan de Hogeweg betrekken. De bedoeling is om het groen op het terrein - na de verhuizing van het militair hospitaal - openbaar toegankelijk te maken.

advertentie