Afbeelding
BDU

Zes onderwerpen controversieel verklaard

Nieuws

AMERSFOORT - In verband met de coalitiebesprekingen voor een nieuw college in Amersfoort heeft de gemeenteraad dinsdagavond een zestal onderwerpen 'controversieel' verklaard. Over deze onderwerpen worden, zolang er nog geen nieuw college zit, geen besluiten genomen. De onderwerpen waar het om gaat zijn wijkcentra en buurthuizen, de gevolgen van het onderzoek naar de zwemwaterbehoefte in Amersfoort en het zwembad Vathorst, het zwembad aan de Hogeweg, het Beekdal, de toekomst van het stadhuis en de westelijke ontsluiting.

Op 4 december 2012 hebben alle wethouders hun portefeuille ter beschikking gesteld. De wethouders hebben hiertoe besloten nadat de VVD-fractie het vertrouwen had opgezegd in coalitiepartner GroenLinks. Het demissionair college handelt de lopende zaken af zolang de gemeenteraad geen nieuw college heeft benoemd.

Over de lijst van controversiële onderwerpen hebben fractievoorzitters op 11 december overleg gevoerd. Deze onderwerpen kunnen onderdeel uitmaken van de coalitiebesprekingen.

Het controversieel verklaren van het zwembad aan de Hogeweg kan consequenties hebben voor de totale gebiedsontwikkeling van het Hogewegkwartier. Aanbesteding van het zwembad zou in het begin van 2013 moeten plaatsvinden. Het college merkt op dat bij een latere aanbesteding oplevering van het zwembad in 2016 - wanneer de rest van het gebied aan de noordzijde van de buurtas wordt opgeleverd - in het gedrang komt.

Als er op 4 februari 2013 nog geen nieuw college is geïnstalleerd wordt er opnieuw gekeken naar de lijst van controversiële onderwerpen.

advertentie
advertentie