Afbeelding
BDU

Subsidies voor Kwintes en Leger des Heils

Nieuws

AMERSFOORT - Kwintes ontvangt in 2013 bij 3,5 miljoen euro subsidie van de gemeente voor het bieden van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het Leger des Heils (LdH) krijgt in 2013 een structurele subsidie van 307.200 euro.

Voor de subsidie aan Kwintes geldt dat er naar verwachting vanaf 2014 een half miljoen euro structureel bezuinigd voor zowel de maatschappelijke opvang als de verslavingszorg.

Het LdH ontvangt het geld als een bijdrage in haar exploitatie. Het geld is bedoeld om huisuitzetting te voorkomen en voor psychosociale begeleiding van gezinnen met een meervoudige problematiek bij het zelfstandig wonen. Naast de gemeentelijke bijdrage ontvangt het LdH ook een rijksbijdrage.

Van het geld krijgen tien gezinnen met kinderen met een meervoudige problematiek systeemgerichte hulp op alle terreinen. Veertien cliënten of huishoudens met dreigende terugval in dakloosheid krijgen ambulante begeleiding. Voor 49 zorgmijdende ouderen is er bemoeizorg om hen te motiveren om de benodigde hulp of begeleiding of opname in een verpleeghuis te aanvaarden.

advertentie