Het zijn geen halve maatregelen die de drie partijen, met Dirk-Joost van Hamersveld (D66) als kartrekker, voor ogen hebben. Binnen de bebouwde kom moet dertig kilometer per uur de nieuwe standaard snelheid worden en binnen woonerven zullen automobilisten helemaal stapvoets moeten rijden. ,,Ik wil ook kijken of we daar 15 kilometer per uur kunnen invoeren.”