Mr. Guido van der Brug: ,, Ik zeg weleens: een testament is een soort gereedschapskist waaruit je na het overlijden kan kiezen welke gereedschappen je gaat gebruiken."
Mr. Guido van der Brug: ,, Ik zeg weleens: een testament is een soort gereedschapskist waaruit je na het overlijden kan kiezen welke gereedschappen je gaat gebruiken." BBDnotarissen
De Specialist

De fiscus en de vergeten akte

19 april 2022 om 07:30 Zakelijk

,,Veel mensen realiseren zich niet dat na een overlijden een testament vaak uitgevoerd moet worden in een nieuwe akte. Vaak staan er namelijk keuzes voor de langstlevende in, die dan in een akte vastgelegd moeten worden. Regelmatig moet ik mensen erop wijzen dat dit destijds niet is gedaan. Hiermee laten de erfgenamen soms belastingbesparingen liggen of, erger nog, de fiscus komt met een extra aanslag! In veel testamenten staan namelijk keuzemogelijkheden die aan de langstlevende partner worden gegeven: krijgen de kinderen een rente over hun tegoed, wordt het opvullegaat gebruikt, wil de langstlevende de eigendom of alleen het vruchtgebruik. Ik zeg weleens: een testament is een soort gereedschapskist waaruit je na het overlijden kan kiezen welke gereedschappen je gaat gebruiken. Maar die keuze moet je dan wel vastleggen! In de praktijk zie je vaak dat na een overlijden alleen een verklaring van erfrecht is geregeld. Een document waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bij de bankrekeningen van de overledene mag komen. In het verdriet en de hectiek na een overlijden wordt vaak vergeten alles goed te regelen. Neem bijvoorbeeld de ‘vergeten’ akte. Deze noem ik zo omdat families vaak vergeten deze op te stellen. De vergeten akte is de akte ‘vaststelling erfdelen’ die opgesteld zou moeten worden na het overlijden van de eerste ouder. Hierin staat beschreven hoeveel ieder kind erft en wanneer de kinderen het kunnen opeisen. De akte kan voor de kinderen veel financieel voordeel opleveren, onder andere bij het overlijden van de tweede ouder. En wat ook soms in de vergeten akte opgenomen kan worden, dat is dat de kinderen hun erfenis kunnen opeisen wanneer hun laatste ouder in een verzorgingshuis wordt opgenomen. Zo wordt voorkomen dat de erfenis van de kinderen wordt ‘opgegeten’ door de hoge zorgkosten. Je kunt deze akte ook lang na een overlijden nog opstellen. We zijn momenteel bezig met het opstellen van deze akte voor erfenissen uit 2009, 2014 en 2016, maar soms gaat het nog wel verder terug. Bij een vruchtgebruik testament is het noodzakelijk binnen twee jaar na het overlijden het vruchtgebruik in een akte te vestigen. Indien dit niet is gebeurd zou dat kunnen betekenen dat de langstlevende de hypotheekrente niet meer geheel kan aftrekken en dat de kinderen een extra aanslag Inkomstenbelasting krijgen.”

GRATIS LEZINGEN ,,Er zijn veel zaken rondom relaties en overlijden te regelen die je wel belangrijk vindt maar waar je vaak geen weet van hebt. Dit jaar houden we weer diverse gratis lezingen in de Bergkerk in Amersfoort, om mensen te informeren over onderwerpen als erven en testament. De eerste is op dinsdagavond 3 mei. Ook komt dan het Levenstestament aan bod: een momenteel veelgevraagd document waarin je een (financieel) vertegenwoordiger aanwijst voor het geval je wilsonbekwaam zou worden. Ook belangrijk als je getrouwd bent. Aanmelden kan via onze site: www.bbdnotarissen.nl of via het telefoonnummer.”

Mr. Guido van der Brug,
Notaris Bolscher Brug Deijl Notarissen
Utrechtseweg 125
Amersfoort
Tel.: 033-467 07 00
info@bbdnotarissen.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie