Bouwplannen 'Langs Eem En Spoor': wijken rond het Soesterkwartier.
Bouwplannen 'Langs Eem En Spoor': wijken rond het Soesterkwartier. Gemeente Amersfoort

Onderzoek: aantal sociale huurwoningen groeit met slechts 20 per jaar

10 april 2023 om 20:27 Wonen

AMERSFOORT Het aantal sociale huurwoningen in Amersfoort is in de afgelopen tien jaar toegenomen met exact 207. Niet meer, niet minder. Dat betekent dat er in de periode 2012-’22 gemiddeld ongeveer twintig sociale huurwoningen per jaar bij kwamen.

Deze cijfers werden naar boven gehaald dankzij een onderzoek van het digitale magazine De Stadsbron. Medewerker/onderzoeker Stan Iking correspondeerde na publicatie met de verslaggever, ten einde de getallen wat meer handen en voeten te geven.

AANZIENLIJKE GROEI

De vrijwel te verwaarlozen groei van het aantal sociale huurwoningen contrasteert met die van het aantal woningen als geheel. Dat groeide in Amersfoort in dezelfde tien jaar van afgerond 63.000 naar 70.000. Deze aanzienlijke toename kwam bijna geheel voor rekening van de koopsector en de duurdere huurwoningen.

Iking constateert tevens dat het aantal Amersfoortse ‘corporatiewoningen’ - in de praktijk sociale huurwoningen die door een corporatie worden beheerd - is gedaald van vier op de tien in het jaar 2000 naar drie op de tien in 2022. Huurwoningen werden afgebroken of verkocht. Ze verdwenen daarmee van de betaalbare huurmarkt, ondanks protesten onder meer SP en GroenLinks.

Dit artikel is een bijdrage van website De Stadsbron, achtergronden bij het nieuws uit Amersfoort en omstreken.

‘AERDENHOUTJES’

Voorts meldt de onderzoeker dat deze woningen zich nog altijd vooral bevinden in wijken als het Soesterkwartier en Liendert. Ze ontbreken vrijwel in het Bergkwartier. Dat was zo van oudsher en dat lijkt het stadsbestuur zo te willen houden. De laatste grote bouwplannen binnen de bestaande stad behelzen Langs Eem En Spoor, een sliert wijken rond - alweer - het Soesterkwartier. Een uitzondering is het nieuwe Eemkwartier, waar 83 procent van de woningen betaalbaar wordt verhuurd door corporaties.

Iking: ,,Het resultaat zal zijn dat in Amersfoort de segregatie alleen maar zal groeien en dat aan de randen van Amersfoort nog steeds Aerdenhoutjes en Wassenaartjes zijn te vinden.’’ In Arnhem, Breda en Nijmegen - vergelijkbaar met Amersfoort, want ook steden met 100.000 tot 200.000 inwoners - werd in de afgelopen tien jaar het aantal sociale huurwoningen juist met duizenden uitgebreid.

ACHT JAAR WACHTTIJD

Iking is tientallen jaren werkzaam geweest als onderzoeker en beleidsadviseur. Sinds zijn pensionering maakt hij research-artikelen voor De Stadsbron. Iking raadpleegde onder meer de verschillende sites van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Amersfoortincijfers.nl en eigen cijfers van de gemeente. Zie hier: https://www.destadsbron.nl/nl/Corporatiewoningen_in_Amersfoort.

De cijfers kunnen op z’n minst opmerkelijk worden genoemd. Een discussie onder raadsleden of burgers bleef echter uit tot dusverre. Volgens het coalitieakkoord van begin vorig jaar wordt verkoop van sociale huurwoningen verboden. De wachttijd voor zo’n huis steeg in de periode 2010 - ’20 van 4,4 naar acht jaar. Deze termijn lijkt wel langzaam te dalen. Het landelijk gemiddelde ligt nu op zeven jaar.

BEZORGD LIENDERT

De grootste sloopplannen voor woningen in de sociale huur betreffen de gehele wijk Jericho. Bewoners van de buurt protesteren al enkele jaren tegen de voorgenomen sloop, met steun van de raadsfracties van onder meer SP en Beter Amersfoort.

Andere grote protestacties op het gebied van woningbouw zijn te vinden in de wijk Liendert; buurtbewoners klagen er over plannen voor massale hoogbouw. De komst van woontorens zou ten koste gaan van de veiligheid op straat, het groen en het uitzicht. De wijk is niet tégen nieuwbouw op zich, maar wel tegen zóveel woningen op zo’n klein gebied.

Tegen de verslaggever en in de raadszaal pleitten bewoners - namens de vereniging Bezorgd Liendert - voor betaalbare woningen op ongebruikelijk plekken elders, zoals het Bergkwartier; neem het terrein dat achterbleef na de sloop van het Lichtenberg-ziekenhuis. Het coalitieakkoord lijkt daarmee in te stemmen. Erin is te lezen: ,,We stimuleren de bouw van nieuwe woningen in alle categorieën en voor alle doelgroepen in alle wijken van Amersfoort.’’ Dit voornemen lijkt in tegenspraak met de prognose van Iking.

PAPIEREN BELOFTE

Ook vermeldt het akkoord: ,,We vinden dat voor de diversiteit van woonwijken ook op de Lichtenberg het Deltaplan moet gelden.’’ Het Deltaplan voorziet in een verdeling bij nieuwe bouwprojecten: 35 procent voor de sociale huur en 20 procent voor de ‘middenhuur’, waarna de rest in de vrije sector mag vallen. Er zou op dit terrein een groot appartementencomplex komen, maar er is volgens gegevens van de gemeente nog geen ontwikkelaar gevonden, en er is ook nog geen ontwerp. Zou het blijven bij een papieren belofte?

Jeroen de Valk
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie