Afbeelding
Provincie Utrecht

Online petitie en collegevragen over intercity naar Amsterdam

8 oktober 2020 om 18:57 Verkeer en vervoer

AMERSFOORT Het nieuws over het schrappen van de intercity verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal houdt de gemoederen flink bezig. Een aantal inwoners van Amersfoort is een online petitie gestart voor het behoud van de intercity verbinding en de plaatselijke SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

,,De intercity verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal staat onder druk. Vanaf 2029 rijdt er nog slechts een Sprinter tussen deze twee drukke stations. Dit willen wij voorkomen”, aldus de Amersfoorters die de petitie zijn gestart.

Dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voornemens is om vanaf 2029 de rechtstreekse intercity tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal te schrappen, zo publiceerde Stad Amersfoort.nl gisteren. Omdat er geïnvesteerd gaat worden in het openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad verschuiven de directe intercity verbindingen naar Amsterdam Zuid en daardoor blijft Amsterdam Centraal alleen bereikbaar met sprinters. 

,,De verbinding naar Amsterdam Centraal is echter van groot belang voor een snelle bereikbaarheid tussen woon- en werk/opleidingsplek en voorkomt ongewenste automobiliteit”, aldus de Amersfoorters. Ze verzoeken dan ook de ,,staatssecretaris haar besluit te heroverwegen en Amersfoort als groeiende stad te blijven bedienen met een volwaardige treinverbinding met Amersfoort Centraal.” De petitie is hier te vinden.

COLLEGEVRAGEN Inmiddels heeft het intercity-nieuws ook geleid tot collegevragen in het Amersfoortse stadhuis. De SP-fractie wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders. ,,Met grote verontwaardiging heeft de SP-fractie in Amersfoort kennis genomen van het voornemen van staatssecretaris Van Veldhoven de intercity verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam te schrappen. Naast de onverantwoordelijke aspecten als de groeiaspiraties van onze stad aan de ene kant met steeds grotere aantallen in Amsterdam werkenden of studerenden tot gevolg, betekent een dergelijke verslechtering aan de andere kant een verdere structurele uitholling van het toch al kwetsbare openbaar vervoer. Waar bovendien, naar het oordeel van de SP volstrekt ten onrechte, het busvervoer onder druk komt te staan en versoberingen worden aangekondigd wordt nu de belangrijke verbinding Amersfoort-Amsterdam grof verslechterd middels het laten vervallen van deze belangrijke intercity verbinding. Daarenboven is het voor de kapitaalkrachtige Amersfoorter wellicht iets makkelijker om de auto te pakken en zelf heen en weer te rijden terwijl dit voor de vele modaal verdienende - en voor werk of studie/opleiding op Amsterdam aangewezen - stadgenoten een onbetaalbare optie zal blijken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie