Deze week verschijnt de tiende aflevering van De Terugluisteraar van Eric van der Velden.
Deze week verschijnt de tiende aflevering van De Terugluisteraar van Eric van der Velden. Meike van der Velden

Eric van der Velden becommentarieert lokale politiek in podcast

28 november 2023 om 10:15 Politiek

AMERSFOORT Het is niet alleen de plek waar belangrijke besluiten worden genomen, maar ook een theater van de democratie. Op die manier kijkt Eric van der Velden naar de lokale politiek. Komende vrijdag verschijnt de tiende aflevering van de podcast De Terugluisteraar. In zijn podcast probeert Van der Velden te doorgronden waar het precies over gaat tijdens gemeenteraadsvergaderingen en levert hij ook commentaar.

door Kees Hoogendijk / Nieuwsplein33

De fascinatie voor lokale politiek was er bij Van der Velden al langer. Beroepsmatig deed hij verslag van gemeenteraadsvergaderingen toen hij zo’n acht jaar geleden nog bij AD Amersfoortse Courant werkte. ,,Ik had daar helemaal geen ervaring mee. De eerste keer dat ik daar zat had ik ook echt geen idee waar het over ging. Het leek wel een soort geheimtaal vanwege al het jargon.”   

Van der Velden heeft ook altijd met andere ogen naar de lokale politiek gekeken, namelijk met die van een theaterrecensent. Iets wat hij ook langere tijd heeft gedaan. Hij ziet de gemeenteraadszaal daarom ook als een podium. ,,Het is het theater van de democratie. Het gaat natuurlijk over de problemen in de stad, maar je moet je verhaal wel overtuigend kunnen vertellen. Op een aansprekende manier.”

KLOOF

Daaraan schort het nog wel eens, vindt Van der Velden. Acht jaar nadat hij stopte als dagbladjournalist constateert hij dat er nog altijd weinig verschil is gemaakt als het bijvoorbeeld gaat om wollig taalgebruik. Zonde, vindt hij, want de politiek heeft de mond vol van de kloof kleiner maken tussen inwoners en politiek. In zijn podcast probeert hij daarom uit te leggen wat raadsleden bedoelen te zeggen tijdens discussies in de raadszaal. De keuze voor een podcast is bewust gemaakt. Na jarenlang geschreven te hebben wilde Van der Velden echt voor een ander medium kiezen. ,,Podcast is razend populair”, zegt hij terwijl hij er lachend bij opmerkt dat hij zelf nauwelijks naar podcasts luistert. Hij begon met een hele plechtige toon, maar praat nu losser. ,,Dankzij mijn dochter die mij erop wees dat het niet natuurlijk klonk.”

Ik wil juist op afstand blijven van de politieke arena, dat vind ik prettiger

Deze week verschijnt de tiende aflevering van De Terugluisteraar. Op de raadsagenda kiest Van der Velden een onderwerp en luistert thuis de hele vergadering terug. Hij kiest er bewust voor om niet in levende lijve in de raadszaal te zitten. ,,Als je daar zit krijg je toch contact met raadsleden en ik wil juist op afstand blijven van de politieke arena, dat vind ik prettiger.”


GEPASSIONEERD DEBATTEREN 

Grote onderwerpen zoals de algemene beschouwingen waarin het gaat over het huishoudboekje van de gemeente bespreekt hij. ,,Dan zie je wie er echt gepassioneerd kunnen debatteren over keuzes voor de toekomst.” Recent besprak hij de ontwikkelingen rondom het nieuwe stadhuis. ,,Ik dacht dat over dit onderwerp wel genoeg was gezegd en dan blijkt dat er toch zorgen zijn over de financiële risico’s. “

De podcastmaker probeert ook thematisch te werk te gaan. Zo koos hij er in de laatste aflevering voor om het te hebben over het spreekrecht voor inwoners. ,,Je moet als inspreker een behoorlijke drempel over. Het is niet iedereen gegeven om in de twee minuten die je hebt een bijdrage te kunnen doen.” Opnieuw benoemt Van der Velden dat de politiek dichter bij de burger wil staan. ,,Luister dan echt naar je inwoners en ga open in gesprek.”  

Ik zal ze nooit belachelijk maken, maar ik vind dat ik wel met respect mijn zorg mag uitspreken

Hoewel hij kritisch is op het handelen van de gemeenteraad benadrukt Van der Velden dat hij ook veel respect heeft voor de raadsleden. ,,Het werk vraagt veel van ze, en de raadsleden zijn allemaal heel betrokken. Ik zal ze daarom nooit belachelijk maken maar ik vind dat ik wel met respect mijn zorg mag uitspreken over hoe dingen soms gaan.” 

De kritische blik van Van der Velden wordt gewaardeerd. De Terugluisteraar wordt goed beluisterd. Sommige raadsleden zijn via sociale media de discussie aangegaan met Van der Velden waarin ze zich verdedigen tegen kritische observaties in de podcast. Dat hoort erbij, vindt hij. Een raadslid vergeleek hem onlangs met Gert-Jan Dröge, de journalist en televisiemaker met de kenmerkende stem. ,,Dat vond ik wel een grappig compliment.” 

AANTREKKELIJKER EN BEGRIJPELIJKER

Van der Velden hoopt door de losse stijl vooral om de gemeentepolitiek wat aantrekkelijker en begrijpelijker te maken voor inwoners die het allemaal niet op de voet volgen. ,,Als een raadslid zich tijdens een vergadering bewust is van iemand die thuis in de woonkamer mee zit te luisteren dan is mijn missie geslaagd.”

Luister de podcast via deze link: https://www.nieuwsplein33.nl/podcast/deterugluisteraar


Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Nieuwsplein33. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie