Woordvoerster Francis Hazekamp van Bezorgd Liendert met flyers en rollen drop met het opschrift 'stop met proppen'.
Woordvoerster Francis Hazekamp van Bezorgd Liendert met flyers en rollen drop met het opschrift 'stop met proppen'. Jeroen de Valk

Nóg een woontoren in Liendert, helaas pindakaas

12 april 2022 om 22:10 Politiek

AMERSFOORT De kersverse gemeenteraad beleefde een moeilijke avond. De vele nieuwe raadsleden waren vast aan de slag gegaan vol kloeke voornemens. Ze zouden nu eens wél naar de burger luisteren. Ze zouden niet in ivoren torens gaat tronen of in achterkamertjes wegkruipen. Alles zou anders worden. Maar op 12 april kwam - met plannen voor woningbouw - het klassieke conflict ter tafel: dat tussen de belangen van buurtbewoners en die van de rest van de stad.

Jeroen de Valk

Daarbij komt altijd dezelfde tegenstelling naar boven. Er is enerzijds de woningzoekende, die vooral in de betaalbare sector niets kan vinden. En anderzijds de wijkbewoner, die natúúrlijk meeleeft met die woningzoekende, maar in zijn eigen omgeving het groen, het mooie uitzicht en de rust op straat wil behouden.

Er werd gesproken over Liendert, waar grootse bouwplannen sinds enkele jaren op al even grote weerstand kunnen rekenen. Woordvoerders van de werkgroep Bezorgd Liendert verwezen naar een plek, elders in de stad: een deel van het nieuwe stadspark Elisabeth Groen, waar nog ruimte zou zijn om te bouwen. Maar Elisabeth Groen is nou bij uitstek een project dat volgens de politici dankzij voorbeeldige ‘participatie’ tot stand is gekomen. Daar ga je niet aan rommelen.

NOG STEEDS BEZORGD Volgens de besproken plannen komt er onder meer een brede woontoren met zes bouwlagen - dus tegen de twintig meter hoog - met 120 appartementen. De ene helft ervan gaat naar de sociale huur, de andere helft naar de ‘middenhuur’. De plek is de vroegere locatie van het zwembad.

Een woordvoerder van het burgerinitiatief Bezorgd Liendert las somber zijn betoog op. De parkeerproblematiek zal groter worden. Het aantal woningen in de sociale huur is hoog in de wijk en zal nóg hoger worden. De inspraak van omwonenden reikte tot dusverre niet verder dan de spreekwoordelijke ‘kleur van de vensterbanken’. Een onderzoek naar overlast van trillingen van het spoor heeft überhaupt nog niet plaatsgevonden. Kortom: ,,Bezorgd Liendert is nog steeds bezorgd.’’

VALSE START De bijeenkomst - een ‘ronde’ waarbij nog geen besluiten werden genomen - was georganiseerd op verzoek van Menno Fousert, lijsttrekker van Amersfoort2014. Zijn fractie groeide naar vier zetels en komt vrijwel zeker in de coalitie. Wie weet wordt Fousert wethouder. Hij erkende dat de bouwplannen ‘een valse start’ kenden, maar dat later de participatie op gang kwam.

Dit leidde volgens hem tot enkele redelijke aanpassingen. Het aantal bouwlagen daalde van maximaal tien naar zes. Er komt een speelvoorziening voor jonge kinderen. Een paar straten krijgen eenrichtingsverkeer. Er komt meer groen en minder parkeerruimte dan aanvankelijk gepland. De kavels van twee grondgebonden woningen maken ook plaats voor groen.

De nieuwste partijen lieten zich natuurlijk niet onbetuigd. Amersfoort voor Vrijheid vond dat de participatie beter kon. De Partij voor de Dieren beaamde dat, en vond dat ook de toekomstige leefbaarheid niet goed was onderzocht.

‘AANVAARDBAAR EN NOODZAKELIJK’ Daarna kwam wethouder Astrid Janssen aan het woord. Een onderzoek naar de trillingen van het spoor gaat plaatsvinden. Een onderzoek naar de ‘leefbaarheid’ had al plaatsgevonden en was zelfs uitgedijd tot een veel groter ‘wijkperspectief’. Dat was voor de verkiezingen uitgebreid besproken.

De verdeling van sociale huur- en andersoortige woningen was in juni 2020 vastgesteld door de toenmalige raad. Dit was dus een ‘opdracht aan het college’ waarmee de wethouder aan het werk toog. Er zou weerstand komen en blijven, maar als de wethouder nam zij haar verantwoordelijkheid. Er ligt nu ‘een aanvaardbaar en noodzakelijk plan’. Het ontwerpbestemmingsplan zal zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Een adviseur liet desgevraagd weten dat de verkeersdruk acceptabel blijft volgens landelijke normen.

De meeste andere partijen hadden zich al schoorvoetend bij deze standpunten aangesloten. Met misschien in gedachten een uitspraak van Janssen in deze krant: ,,Vaak bestaan er gewoon geen makkelijke oplossingen.’’ 

‘KLASSENJUSTITIE’ In de wandelgangen benadrukte Francis Hazekamp, die insprak namens Bezorgd Liendert, iets wat niet alle leden van de huidige raad zich realiseren: ,,Het lijkt wel of alle grootschalige woningbouw in onze wijk moet plaatsvinden. Er komt de ene na de andere woontoren.’’

Andere delen van de stad worden juist ontzien. ,,Neem nou Elisabeth Groen; dat grenst aan Park Randenbroek. Je hebt daar dus twéé parken terwijl wij letterlijk boven op elkaar wonen. Of neem het Bergkwartier: op de voormalige plek van het Lichtenberg-ziekenhuis wordt nu een villawijk neergezet. Niets voor de sociale huur. Terwijl dat in Amersfoort gemiddeld 35 procent van elk nieuw project moet zijn. Bij ons is het vijftig procent. Ik heb hiervoor maar één woord: klassenjustitie.’’ 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie