De homepage van de website van Nieuwsplein33.
De homepage van de website van Nieuwsplein33. Archief BDUmedia

Gemeenteraad unaniem achter voordracht Nieuwsplein33 als nieuwe lokale zendgemachtigde

Politiek

AMERSFOORT De gemeenteraad heeft vanavond unaniem ingestemd met het voorstel van het college (meer in het bijzonder wethouder Koser Kaya) om Nieuwsplein33 de nieuwe lokale zendmachtiging te verlenen. Amersfoort schaart zich daarmee achter het besluit dat de gemeente Leusden vorige week donderdag over hetzelfde onderwerp nam.

door Daan Bleuel 

Daarmee wordt het steeds waarschijnlijker dat de rol van EVA (tegenwoordig onderdeel van streekomroep Eemland1) op afzienbare termijn zal zijn uitgespeeld. De bal ligt nu bij het Commissariaat voor de Media dat de zendmachtiging definitief moet toewijzen. Het zal daartoe de plannen van beide kandidaten aan de Mediawet toetsen. Het oordeel van de gemeenteraden legt daarbij ook het nodige gewicht in de schaal.

AFSCHRIFT Het ligt voor de hand dat EVA (of beter: streekomroep Eemland1) zich niet zal neerleggen bij de (unanieme) uitspraken van de gemeenteraden in Leusden en Amersfoort (het gemeenschappelijke werkterrein van de nieuwe lokale zendgemachtigde). Raadsleden in Leusden ontvingen vorige week een afschrift van een brief die de NLPO naar het Commissariaat stuurde. Daarin liet de landelijke koepelorganisatie van lokale omroepen weten dat zij vond dat de plannen van Nieuwsplein33 (een initiatief van BDUmedia, RTV Utrecht, De Stadsbron en bibliotheek Eemland) op een aantal punten niet voldoen aan de eisen die de Mediawet aan een lokale zendgemachtigde stelt. Dat zou -naar de mening van de juristen van de NLPO- de toewijzing van de zendmachtiging aan Nieuwsplein33 in de weg staan. 

Beide kandidaat-zendgemachtigden dienden op essentiële punten verschillende concepten in. De huidige zendgemachtigde EVA (Eemland1) houdt vast aan een traditionele vorm van lokale omroep, waarin radio en televisie -naast een nieuwssite- een centrale rol spelen. Vooral bepaalde doelgroepen (zoals laaggeletterden en ouderen) zouden anders van nieuwsvoorziening verstoken blijven, redeneert Eemland1. 

VERTREKPUNT Nieuwsplein 33 neemt journalistieke informatie als vertrekpunt en wil die nieuwsvoorziening vooral via een digitaal platform (een website) en daaraan gekoppelde social media-kanalen gaan verzorgen. Radio en televisie vinden de initiatiefnemers van Nieuwsplein33 te duur en niet meer van deze tijd.

advertentie