Afbeelding
Gemeente Amersfoort

Hans Buijtelaar stopt per direct als wethouder: ‘Westelijke ontsluiting geleid tot frictie in de verhoudingen’

30 april 2021 om 16:08 Politiek

AMERSFOORT Hans Buijtelaar, één van de meest besproken wethouders van de afgelopen periode, treedt per direct af. In een brief aan de gemeenteraad laat de VVD-wethouder weten te stoppen vanwege het vastgelopen project de westelijke ontsluiting. De VVD-fractie laat weten zo spoedig mogelijk op zoek te gaan naar een opvolger. 

door Jeroen van der Veer

In de brief aan de leden van de gemeenteraad laat de wethouder voor verkeer, sport en Vathorst weten: ,,De aanbesteding van de westelijke ontsluiting kent een forse tegenslag en heeft geleid tot frictie in de coalitieverhoudingen. De situatie is lastig maar dat is in onze stad niet hetzelfde als onoplosbaar. Het vergt wel de politieke wil en het vermogen om de teleurstelling over de ontstane situatie om te zetten in de bereidheid om naar oplossingen te kijken. Ik hoop dat mijn vertrek die bereidheid mogelijk maakt. Door nu zelf opzij te stappen, wil ik ruimte creëren zodat de blik weer naar voren gericht kan worden."

Door nu zelf opzij te stappen, wil ik ruimte creëren zodat de blik weer naar voren gericht kan wordenJuist die stap vindt VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema dapper, maar hij betreurt het vertrek van de 58-jarige. ,,Ik heb waanzinnig veel respect voor deze moedige stap waarin hij ruimte geeft voor de toekomst van onze stad. Persoonlijk zal ik Hans, die in 2016 mijn trouwambtenaar was, missen als coach en klankbord. Altijd scherp in zijn analyses en hard werkend voor een nog mooier Amersfoort."

Bijna elf jaar lang was Buijtelaar wethouder in Amersfoort en in die periode was hij onder meer verantwoordelijk voor Mobiliteit, Sport, Vathorst, Financiën en Grondzaken. Een aantal kenmerkende resultaten is de bouw van vele woningen in Vathorst, de maatregelen om het fietsen in de stad aantrekkelijk te maken en de invoering van de autoluwe binnenstad. Op het gebied van sport heeft Buijtelaar zich ook laten zien. Zo was hij er mede voor verantwoordelijk dat de Amerena gerealiseerd werd. 

Toch zullen veel mensen Buijtelaar vooral herinneren door de westelijke ontsluiting. De gemeenteraad stemde in 2016 in met de komst van de nieuwe rondweg en sindsdien is het onrustig. Hierbij is de bomenkap vaak te sprake gekomen en ook de vrijgemaakte 68,3 miljoen bleek volgens aannemers te weinig om het project te realiseren. Mede daarom besloot de gemeenteraad dat er naar een goedkopere optie moest worden gezocht. 

REACTIE BOLSIUS ,,Met Hans Buijtelaar vertrekt een zeer ervaren wethouder met een enorme dossierkennis", aldus burgemeester Lucas Bolsius. ,,In al die jaren heb ik van nabij zijn gedrevenheid voor de stad ervaren. Met zijn vasthoudendheid heeft hij veel voor Amersfoorters gerealiseerd. Die betrokkenheid lees ik ook terug in de brief waarin hij zijn aftreden motiveert. De collegeleden hebben de samenwerking met Hans als prettig ervaren en vinden het jammer dat hij vroegtijdig dit college verlaat.”

Een opvolger voor Buijtelaar wordt gezocht, laat Flikkema weten. Tot die tijd nemen de huidige collegeleden de portefeuille-onderdelen van Buijtelaar waar totdat er iemand is gevonden. De brief, waarin Buijtelaar zijn vertrek aankondigt, is te lezen op de gemeentewebsite


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie