Oppositie blijft thuis wegens corona, maar de rest van de raad gaat gewoon door

12 nov 2020, 18:30 Politiek
Jeroen de Valk
De Prodentfabriek, de tijdelijke locatie van de raadszaal. Hier moeten alle besluiten worden genomen.
De Prodentfabriek, de tijdelijke locatie van de raadszaal. Hier moeten alle besluiten worden genomen.

AMERSFOORT De oppositie is grotendeels verdwenen uit de Amersfoortse gemeenteraad. Negen raadsleden willen of kunnen niet mee-vergaderen en mee beslissen. Niettemin wordt er vergaderd en worden er zwaarwegende besluiten genomen; zelfs over voorstellen die door de afwezige oppositieleden waren ingediend. Het spreekt bijna vanzelf dat die moties en amendementen weinig of geen kans van slagen hebben.

Lezers van De Stad Amersfoort lazen onlangs al dat de raadsvergadering van 10 november begon met het vertrek van negen raadsleden. Menno Fousert (Amersfoort2014) stelde voor om weliswaar fysiek bi..