Cultuurwethouder Fatma Koser Kaya.
Cultuurwethouder Fatma Koser Kaya. Gemeente Amersfoort

Gemeente heeft weer geld voor cultuur

12 augustus 2019 om 15:10 Politiek

AMERSFOORT Na jarenlange bezuinigingen op de cultuur wil het college weer voorzichtig gaan investeren. Cultuurwethouder Fatma Koser Kaya spreekt van een 'inhaalslag' én een 'schaalsprong' in een schrijven aan de gemeenteraad. Waarmee ze maar wil aangeven dat er het nodige moet worden gecompenseerd - tot de culturele instellingen weer op volle kracht kunnen functioneren - waarna diezelfde instellingen mogen meegroeien met de inmiddels fors gegroeide stad.

Jeroen de Valk

Opmerkelijk is één van de plannen: het 'versterken en profileren van culturele evenementen'. Het festival Dias Latinos kampt met financiële problemen en ziet vast graag dat de gemeente wat meer bijdraagt. Bij het plan 'uitbreiden museale aanbod' zullen enkelen zich de perikelen rond het Mondriaanhuis herinneren; leidinggevenden kwamen er aangelopen met ambitieuze artistieke plannen, om vervolgens te merken dat ze om te beginnen nog maar eens flink moesten bezuinigen.

Cultuur werd kennelijk beschouwd als een wat overbodige luxe. Nu schrijft het college: ,,Cultuur is bepalend voor de sfeer in de stad en is daarom van grote waarde voor de stad en haar inwoners. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid voor bezoekers.''

SPUIGATEN Ook constateert de wethouder dat - zoals uit een extern onderzoek is gebleken - 'het culturele aanbod van Amersfoort enigszins achterblijft in vergelijking met steden die qua omvang, historie en ligging vergelijkbaar zijn'.

Ze stelt voor om vier 'basisinstellingen' extra te steunen. Het gaat om theater De Lieve Vrouw, theater Flint, Fluor en de museumkoepel Amersfoort in C. Alle vier beleefden ze onlangs enkele moeilijke jaren. De besturen moeten wel met een 'plan van aanpak' komen om te voorkomen dat de kosten de spuigaten uit lopen.

De externe onderzoekers denken dat de basisinstellingen - verder ook Holland Opera, Scholen in de Kunst en de museumkoepel Amersfoort in C -  meer kunnen samenwerken. Zaken zoals marketing, fondsenwerving, relatiebeheer en promotie kunnen vaker 'overkoepelend' worden aangepakt.

De onderzoekers zien ook kansen door de komst van het Collectie Centrum Nederland naar Amersfoort; een plek in Vathorst waar zo'n 700.000 kunstwerken zullen worden opgeslagen. Bij alle afspraken zullen enkele prioriteiten worden besproken. De cultuurdragers worden geacht een bijdrage te leveren aan onder meer 'diversiteit, educatie, jongeren en de wijken'. 

Ontwerp van het toekomstige Collectie Centrum Nederland in Vathorst.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie