Afbeelding
Foto Unsplash

Wat te doen bij een ongeval in Amersfoort?

16 maart 2023 om 07:52 Partnercontent

In en rondom Amersfoort kan het druk zijn in het verkeer. Amersfoort is namelijk niet alleen een fijne plek om te wonen, er zijn ook veel bedrijven gevestigd. Hoe goed u zelf ook uitkijkt, een ongeval ligt op de loer. Bijvoorbeeld omdat u stil staat bij het stoplicht of bij een zebrapad om iemand over te laten steken. Kijkt een auto achter u niet uit, dan is de kans groot dat er een kop-staart botsing ontstaat.

Als u door toedoen van een ander schade in het verkeer oploopt, dan kunt u de letselschade die u lijdt laten verhalen door een letselschade advocaat. U vindt bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Utrecht. Maar feitelijk maakt het niet uit waar u een letselschade advocaat inschakelt. Zo kunt u na een verkeersongeval ook een letselschade advocaat in Den Haag inschakelen. De meeste letselschade advocaten werken namelijk landelijk, zo is op veel websites te lezen.

Wat te doen na een verkeersongeval?

Bij een verkeersongeval is het wel altijd de vraag wie er schuldig is. Dit is namelijk niet altijd direct duidelijk. Er kan discussie ontstaan over de toedracht. En ook na erkenning van de aansprakelijkheid kan er discussie ontstaan, namelijk over de vraag wat de gevolgen van het verkeersongeval zijn. Deze discussie ontstaat vaak met de letselschade verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Om discussie met de tegenpartij of diens verzekeraar zoveel mogelijk te voorkomen, is een aantal zaken van belang:

  • Vul altijd een schadeformulier in. Doe dit ook als u als fietser aangereden bent.
  • Zijn er getuigen van de aanrijding? Vraag dan of deze getuigen een getuigenverklaring af willen leggen. Hiermee kunt u de toedracht van de aanrijding bewijzen.
  • Maak foto’s van het ongeval en met name van de schade aan de voertuigen.
  • Ga altijd langs een arts met uw letsel. Doe dit vooral bij whiplash klachten.
  • Bewaar bonnen en facturen van gemaakte kosten.

Wie is schuldig bij een aanrijding?

Er is alleen recht op schadevergoeding als de tegenpartij schuldig is aan een aanrijding. Maar wie is er eigenlijk schuldig. Dit is te vinden in diverse wetsartikelen:

  • Artikel 6:162 BW. Dit artikel gaat over de onrechtmatige daad. Hierin staat dat de persoon die een “fout” maakt, gehouden is de schade van de benadeelde te vergoeden. Bij een fout kan gedacht worden aan het ten onrechte geen voorrang verlenen of te kort afstand houden waardoor een aanrijding ontstaat
  • Artikel 5 Wegenverkeerswet. Op grond van dit artikel is schuldig aan een ongeval de bestuurder die zich dermate onvoorzichtig op de weg gedraagt dat er een risico op het ontstaan van een ongeval in het leven wordt geroepen. Denk hierbij aan bumperkleven.
  • Artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Hierin staat opgenomen dat bestuurders voldoende afstand moeten houden. Op basis van dit artikel is dus het achterste voertuig bij een kop-staartbotsing of kettingbotsing schuldig en aansprakelijk voor de letselschade die geleden wordt door de passagiers van het voorstel voertuig.

Als fietser aangereden

Een bijzondere regeling is er voor het geval iemand als voetganger of fietser aangereden wordt. In dit geval is namelijk artikel 185 Wegenverkeerswet van toepassing. Op grond van dit wetsartikel is een motorvoertuig altijd voor ten minste 50% aansprakelijk voor de letselschade geleden door de fietser of voetganger.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie