Bouwplannen 'Langs Eem En Spoor': wijken rond het Soesterkwartier.
Bouwplannen 'Langs Eem En Spoor': wijken rond het Soesterkwartier. Gemeente Amersfoort

Ontwikkeling Langs Eem en Spoor kan door

21 november 2023 om 15:30 Nieuwbouw

AMERSFOORT Uit de omgevingsimpactanalyse van de gemeente Amersfoort blijkt dat de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor geen tot weinig negatieve impact heeft op de omgeving rond het gebied. Om prettig te kunnen wonen en leven in het gebied moet er wel gekeken worden naar de geluidsbelasting voor de nieuwe woningen. Dit betekent dat de voorgenomen ontwikkeling van Langs Eem en Spoor niet hoeft te worden aangepast. Ook is er geen uitgebreider onderzoek in de vorm van een milieueffectrapportage nodig. 

Het gebied Langs Eem en Spoor bestaat uit de deelgebieden Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Deze deelgebieden worden in samenhang met elkaar ontwikkeld tot een nieuw gebied in de stad waar veel ruimte is voor wonen en werken. In totaal wil de gemeente dat er zo’n 5.000 woningen bij komen in dit gebied. Daarnaast is er ruimte voor kantoren, voorzieningen en kleine bedrijven.

Om te bepalen wat de impact voor de omgeving is van de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor, is een omgevingsimpactanalyse opgesteld. Er is gekeken naar gezondheid, natuur, klimaat, bereikbaarheid, maatschappelijke voorzieningen en groen. Uit de analyse blijkt dat de ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor voor al deze aspecten in de omgeving een positieve of neutrale of niet-significante negatieve impact hebben.

GELUID Bij de uitwerking van de plannen voor de projecten in Langs Eem en Spoor is wel aandacht nodig voor het woon- en leefklimaat van nieuwe bewoners. Aan de randen van de gebieden is er namelijk sprake van hoge geluidsbelastingen. Bij Wagenwerkplaats, Trapezium en Blok 5 Eemplein komt dit met name door het spoor. Bij De Nieuwe Stad en Kop van Isselt komt het geluid met name van het wegverkeer. Met goede maatregelen en een slim stedenbouwkundig ontwerp kan volgens de gemeente ook in deze gebieden een goed woon- en leefklimaat ontstaan. Volgens hen is het belangrijk dat de geluidsbelasting, bij de projecten waar dat nog niet is gedaan, goed wordt onderzocht vóór er een (mer-beoordelings-) besluit wordt genomen.

VERKEERSMAATREGELEN Een belangrijk uitgangspunt in de omgevingsimpactanalyse is de wens om mensen te motiveren zich anders binnen en buiten de stad te verplaatsen. In de analyse is gekeken naar het effect van maatregelen om autoverkeer terug te dringen en voorrang te geven aan fietsers en voetgangers en openbaar vervoer. Bij nieuwe woningen wordt een lage parkeernorm en deelmobiliteit de norm, in samenhang met de invoering van betaald parkeren in en rond Langs Eem en Spoor. De uitkomsten van de impactanalyse bevestigen voor het college het belang van het realiseren van deze mobiliteitsambities. Deze zijn volgens de gemeente noodzakelijk om Langs Eem en Spoor in goede samenhang met de omgeving te ontwikkelen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie