Afbeelding
Pixabay

Woningbouw in Amersfoort ligt op schema voor dit jaar

Nieuwbouw

AMERSFOORT In de eerste helft van 2020 zijn er in Amersfoort zeshonderd woningen bij gekomen. Dat zijn er al bijna net zoveel als in heel 2019 bij elkaar. Dat staat in de tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. De verwachting is dat, als alles meezit, aan het eind van dit jaar de ambitie van duizend woningen binnen handbereik is.

“Het is goed om te zien dat we dit jaar, ondanks de coronacrisis, toch op schema liggen met onze woningbouwopgave”, zegt wethouder Menno Tigelaar. ,,Voldoende woningen in onze stad is erg belangrijk, maar er liggen nog genoeg uitdagingen om passende en betaalbare woningen te bouwen. Aandacht voor sociale huurwoningen en woningen in het middensegment blijft ontzettend belangrijk. Evenals de opgave om in te spelen op de behoefte naar meer grondgebonden woningen in Amersfoort.”

DELTAPLAN In het Deltaplan Wonen, dat in mei 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat de ambitie om tot 2030 duizend woningen per jaar toe te voegen. Daarnaast ziet het Deltaplan toe op het aandeel sociale huur (35 procent) en middensegment (20 procent) bij woningbouwprojecten in Amersfoort. 

Met name de regel voor het middensegment lijkt in de toekomst effect te hebben op de woningbouwmarkt: er worden tot 2030 zo’n 2800 woningen in deze prijsklasse verwacht. Een half jaar geleden lag die voorspelling op 1300 woningen. Woningen in het middensegment zijn huurwoningen tussen de 737 en 1000 euro en koopwoningen onder de 260.000 euro.

SOCIALE HUUR Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet verder op te laten lopen, stelt het Deltaplan dat er tot 2025 minimaal 350 sociale huurwoningen per jaar moeten worden gerealiseerd. In 2019 is dit aantal niet gehaald. De nieuwe voortgangscijfers zijn positiever: Amersfoort voorziet zo’n 500 sociale huurwoningen gemiddeld per jaar tot 2025. Een trend hierin is ook het aandeel van tijdelijke woningen, die op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

EENGEZINSWONINGEN Aan appartementen (meergezinswoningen) lijkt geen gebrek de komende jaren, volgens de gemeente. Het zijn juist de grondgeboden woningen (eengezinswoningen) die achterblijven. De huidige woningbouwplannen tot 2030 houden rekening met zo’n 190 eengezinswoningen en 810 appartementen per jaar. Vathorst Bovenduist is hierbij nog buiten beschouwing gelaten. 

advertentie
advertentie