De 25 projecten waarop deze maand kan worden gestemd voor de Stadsbouwprijs.
De 25 projecten waarop deze maand kan worden gestemd voor de Stadsbouwprijs. FASadE

Wat maakt stad mooier, gezonder en plezieriger? Stem voor de Stadsbouwprijs

Nieuwbouw

AMERSFOORT Op de vele inzendingen die zijn binnengekomen voor de Stadsbouwprijs 2020 van Fasade kan nu worden gestemd. Welk project heeft Amersfoort op een bijzondere manier verrijkt?

Fasade is blij verrast met de rijke oogst aan prachtige plannen die zijn ingezonden voor de Stadsbouwprijs 2020. Het Amersfoortse forum voor stedenbouw, architectuur en landschap beoogt daarmee de mooie projecten die in de stad worden gerealiseerd onder de aandacht te brengen. Hoewel de ruimtelijke kwaliteit heel belangrijk wordt geacht, is dat niet het enige aspect. De bijdrage die een project levert aan de stad, bijvoorbeeld op het vlak van de publieke ruimte, sociale samenhang of circulaire economie draagt ook bij aan de waardering. 

Alle inzendingen zijn vanaf nu te zien op de website van Fasade. Het publiek kan van zich laten horen door een stem uit te brengen op een favoriet project. Welke is toonaangevend en heeft de stad op een bijzondere manier verrijkt? Wat laat je met gepaste trots aan visite zien? Waarvoor fiets je met plezier een stukje om (en dan natuurlijk niet om het te omzeilen)? Stemmen via de website kan tot en met eind september.

Inspirerende projecten die meer zijn dan de som der delen verdienen extra aandacht

APPELS EN PEREN Inzendingen zijn gedaan op het gebied van stedenbouw, architectuur, landschap en interieur. Dit betekent dat er grote schaalverschillen zijn tussen projecten. Natuurlijk maakt dit onderlinge vergelijken lastig. Maar de insteek van de Stadsbouwprijs is om juist te laten zien dat ambities niet schaalgebonden zijn. De prijs toont de vele fraaie grote en kleine projecten die gerealiseerd zijn in de periode 2017-2019 en die Amersfoort mooier, gezonder en plezieriger maken. 

Momenteel werkt de gemeente Amersfoort aan de nieuwe Omgevingsvisie, die vertaling moet geven aan de Nieuwe Omgevingswet. Kern van deze wet is de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Fasade wil de integrale benadering die hieruit spreekt laten doorklinken in de Stadsbouwprijs. Inspirerende projecten die meer zijn dan de som der delen verdienen extra aandacht.

SHORTLIST Uit de inzendingen wordt door de Jonge Honden samen met de programmaraad van Fasade een shortlist opgesteld voor de vakjury. Deze wordt begin oktober bekend. Dit is na de publieksstemming om beïnvloeding te voorkomen. De ontwerpers die als Jonge Honden aan Fasade zijn verbonden, werken allemaal bij Amersfoortse ontwerpbureaus. 

Om belangenverstrengeling voor te zijn onthouden de Jonge Honden en de leden van de programmaraad zich van stemmen bij projecten die zijn gerealiseerd door bureaus waar zij werkzaam zijn of waarmee ze nauwe connecties hebben. De vijfkoppige vakjury is voor deze editie van de Stadsbouwprijs afkomstig uit de regio Haarlem.

UITREIKING Op 28 oktober wordt de winnaar van de vakprijs onthuld. Op dezelfde dag vindt ook de uitreiking van de publieksprijs plaats. Fasade hoopt op een feestelijke publieksbijeenkomst. De invulling van deze avond is afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.

advertentie
advertentie