Belangrijke rol Ravelijn bij uitvoering wet Tegenprestatie

Nieuws

AMERSFOORT - Als het aan staatssecretaris Jette Klijnsma ligt, moeten mensen met een bijstandsuitkering vanaf volgend jaar juli een tegenprestatie leveren. Een maatregel die de gemeenten gaan uitvoeren. Zij moeten dan met de cliënten van de dienst Sociale Zekerheid bekijken welke werkzaamheden ze kunnen uitvoeren. Als voorproefje is er in Amersfoort deze maand een pilotproject afgerond dat binnenkort geëvalueerd wordt. Vrijwilligersorganisatie Ravelijn speelt daar een belangrijke rol in.

door Bert Vos

Ondanks dat er al in december vorig jaar overeenstemming bereikt was over een pilot tegenprestatie, werd die pas uitgevoerd in augustus en duurde bijna twee maanden. ,,Eigenlijk veel te kort", vindt Ria Stam van Ravelijn. ,,De gemeente had door werkstudenten 150 dossiers laten doorspitten om te kijken wie benaderd kon worden voor dit project. Het resultaat was erg mager. Er werden maar twaalf mensen naar ons doorverwezen. Een paar van hen zijn onder meer aan het werk gegaan bij Omroep EVA, Kamp Amersfoort, de Voedselbank en een verpleeghuis. We hebben een zeer divers aanbod van 550 vacatures. Het overheersende beeld dat bijstandsgerechtigden verplicht koffie moeten schenken in een zorginstelling, is dan ook niet correct."

In de pilot was sprake van vrijwillige deelname. Er wordt nog bestudeerd in hoeverre het een verplichtend karakter gaat krijgen volgend jaar, zoals Klijnsma dat heeft voorgesteld. Daar is Stam geen voorstander van. ,,Het is onze taak deze mensen juist te motiveren wat te gaan doen, hen daar het belang van in te laten zien. Onze ervaring is dat bijna iedereen wel iets wil. Maar dan moeten we als organisatie iets te bieden hebben. Het woord 'tegenprestatie' is geen goed woord vind ik. Je moet geen prestatie leveren, je moet met vrijwilligerswerk juist iets toevoegen." Ravelijn verwacht volgend jaar een flinke toestroom van cliënten die bemiddeld moeten worden naar een vrijwilligersbaan.

Mensen die niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten om psychische of lichamelijke gronden, of al een vrijwilligersbaan hebben, worden vrijgesteld van deze verplichting. Het is mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor wat men graag zou willen doen. Een paar aandachtspunten in de gemeentelijke nota zijn arbeidsverdringing, vrijwillig of niet-vrijwillige deelname, verbreding van deze tegenprestaties, eventuele sancties bij weigering en de relatie tussen gemeentelijk en rijksbeleid. Oftewel; in hoeverre mogen gemeenten zelf invulling geven aan het opgelegde beleid. Op dit moment wordt de pilot geëvalueerd en gaat het college binnen afzienbare tijd, naar verwachting over twee weken, de uitkomsten bespreken.

advertentie