Rondetafelgesprek CU over bijna uitgeprocedeerde asielzoekers

Nieuws

AMERSFOORT- ChristenUnie Amersfoort houdt maandag 18 november een rondetafelgesprek over (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers. In opdracht van de ChristenUnie hebben twee studenten een onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De onderzoeksresultaten worden op 18 november besproken en de aanbevelingen overhandigd worden aan wethouder Cees van Eijck.

Deze avond wordt in samenwerking met een groot aantal betrokken organisaties georganiseerd. De aanleiding voor dit onderzoek is dat in 2012 een Irakees gezin dat in het asielzoekerscentrum Amersfoort woonde en op straat is gezet. Dit gezin mag wel in Nederland verblijven, maar geen gebruik meer maken van de voorzieningen. Dit heeft voor veel onrust gezorgd in Amersfoort. Voor de ChristenUnie was dit de aanleiding om een nader onderzoek hiernaar te doen. 

De vraag die in het onderzoek centraal staat, is welke rol de lokale betrokkenen hebben om er voor te zorgen dat asielzoekers, die geen gebruik meer mogen van de voorzieningen, toch passende hulp krijgen binnen de juridische, maatschappelijke en morele kaders. Het doel van de ChristenUnie is om inzicht te krijgen in deze problematiek, zodat er wanneer hulp beschikbaar is, zoals vanuit diverse organisaties, vrijwilligers en de kerken, zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Gert  Hunink: ,,Het is positief dat de samenleving deze taak oppakt vanuit de zorg die we hebben voor onze medemens. Dat past ook helemaal in de visie van de ChristenUnie. Ondanks het feit dat de lokale overheid gebonden is aan wet- en regelgeving, pleiten wij als ChristenUnie voor een goede coöperatie, hetzij in financiële ondersteuning hetzij in delen van kennis. De aanbevelingen uit het onderzoek willen we ook graag meer en verder onder de aandacht brengen en geconcretiseerd zien."

Deze avond wordt in samenwerking met een groot aantal betrokken organisaties georganiseerd. Gert Hunink: ,,Dit geeft de betrokkenheid bij de onderwerp goed aan. Als ChristenUnie alleen kunnen we het niet realiseren." Het doel van het rondetafelgesprek is het bespreken van het spanningsveld tussen het landelijk asielbeleid en de lokale praktijk. Daarnaast willen ze de problematiek rondom de (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers delen en zoeken naar mogelijkheden voor adequate hulp op lokaal niveau.

De avond start om 20.00 uur in gebouw De Ark, aan de Evertsenstraat 75. Aanmelden kan via fractie.christenunie@raad-amersfoort.nl.

advertentie