Cliëntenraad Meander Medisch Centrum zoekt nieuwe leden

16 september 2013 om 00:00 Nieuws

AMERSFOORT - De Cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken. Vanwege het aftreden van twee leden is de Cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden.

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die gebruik maken van de zorg van Meander Medisch Centrum. In de Cliëntenraad zitten negen mensen uit de regio met een grote betrokkenheid bij de ziekenhuiszorg. De leden van de Cliëntenraad vormen een kritisch adviesorgaan dat zich sterk maakt voor cliëntgerichte zorg in het ziekenhuis.

De rol en positie van de Cliëntenraad en zijn leden is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ). Hierin zijn de taak, de rechten en de onafhankelijke positie van de Cliëntenraad vastgelegd.

Financiën en marketing

Van leden van de Cliëntenraad wordt een grote betrokkenheid bij het ziekenhuis verwacht: als (ex-)cliënt, als lid van een patiëntenvereniging of als iemand die zich wil inzetten voor cliëntenbelangen. De nieuwe leden moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de adviezen aan de Raad van Bestuur, vanuit een visie op het cliëntenbelang, op de ontwikkelingen in Meander Medisch Centrum en op de ziekenhuiszorg in het algemeen. De voorkeur gaat uit naar mensen die afkomstig zijn uit de zorg, affiniteit hebben met financiën of marketing. Omdat het beoordelen van voorstellen van de Raad van Bestuur een kerntaak van de Cliëntenraad vormt, is bestuurlijke en beleidsmatige ervaring een pré.

Werkwijze

De Cliëntenraad vergadert eenmaal per maand. Adviezen worden meestal in werkgroepen voorbereid en vervolgens in de plenaire vergadering vastgesteld. Tijdens een deel van de vergadering wordt er overlegd met de Raad van Bestuur over actuele en lopende zaken. Er is veel contact met deskundigen uit het ziekenhuis. Buiten de vergaderingen om is er veel e-mail contact.

Meer informatie is te vinden op www.meandermedischcentrum.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie